Kerkvader Gregorius

Roeland van Bolten, naar Giuseppe Cesari, naar Jacob Matham, na 1600 - 1608, prent, RP-P-1887-A-11441

De H. paus Gregorius I gezeten in een kerkgewelf. Hij draagt het pauselijk gewaad en zijn pauselijke tiara ligt naast hem op een bankje. Bij zijn hoofd zweeft een duif (de Heilige Geest), het persoonlijk attribuut van de H. Gregorius. Zijn geschriften werden door God ingegeven. Een open boek voor…