159 resultaten gevonden


Hadrianus Junius Philips Galle, ca. 1565, prent, RP-P-1891-A-16463

Op een zegewagen troont Cupido. Zijn wagen voert Jupiter mee, het prototype van de echtbreker en veroveraar. Voor de wagen wandelen klassieke dichters die over de liefde schreven: Marcellus, Ovidius en Tibullus. Naast de wagen volgen slachtoffers van de liefde: Salomo, Hercules, Piramus en Thisbe.…

Hadrianus Junius Philips Galle, 1564, prent, RP-P-1904-3276

Ester knielt voor koning Ahasveros en nodigt hem uit voor een banket. Ahasveros zit op zijn troon en raakt Esters kin met zijn scepter.

Hadrianus Junius Philips Galle, 1564, prent, RP-P-1904-3290

Achior, die door de Assyriërs aan een boom gekneveld werd, wordt door de Israëlieten losgesneden en meegenomen naar de stad Betulia.

Hadrianus Junius Philips Galle, 1564, prent, RP-P-1904-3295

Judit staat op de markt van Betunia en toont het hoofd van legeraanvoerder Holofernes aan het volk. Achior dankt haar op zijn knieën.

Hadrianus Junius Philips Galle, 1563, prent, RP-P-OB-5947

God troont op een wolk een globe naast zich. Om hem heen staan en zitten de overige hemelbewoners. Rechts Satan met vleugels en een dierenstaart. Satan daagt God uit om Job te beproeven.

Hadrianus Junius Philips Galle, ca. 1565, prent, RP-P-1965-422

De luiaard ligt op de grond. De personificaties van Gebrek, een man met een geamputeerd been, en Armoede, een man met een gescheurde broek, slaan met knuppels op hem in.

Hadrianus Junius Philips Galle, 1567, prent, RP-P-1904-3358

Elia beveelt alle priesters van Baäl gevangen te nemen en naar de rivier Kison brengen. Daar worden ze geëxecuteerd. Naast hem koning Achab. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een serie over Elia en de priesters van Baäl.

Hadrianus Junius Philips Galle, 1565, prent, RP-P-1904-3283

Nebukadnessar komt kijken bij de oven en ziet met verbazing dat Sadrach, Mesach en Abednego ongedeerd blijven. Ook ziet hij tussen hen een vierde man staan met een aureool. Op de grond voor de oven liggen de verbrandde bewakers.

Hadrianus Junius Philips Galle, 1564, prent, RP-P-1961-438

Terwijl Zacharias in de tempel wierook brandt verschijnt de engel Gabriël aan hem om hem de geboorte van zijn zoon Johannes de Doper te verkondigen. Zacharias en Gabriël staan voor een offeraltaar, gelovigen die in de tempel aanwezig zijn knielen neer voor de engel.

Maarten van Heemskerck, Hadrianus Junius Philips Galle, 1564, prent, RP-P-1961-440

Na de geboorte wordt Johannes de Doper gewassen door drie dienstmaagden. Elisabet ligt in bed en krijgt pap om aan te sterken. Zacharias schrijft met een pen Johannes' naam op een tafel.