15 resultaten gevonden


Franciscus van den Enden Gerrit Bleker, 1645 - 1652, prent, RP-P-BI-1170

Rachel komt met haar kudde schapen naar de bron, Jakob herkent haar als de dochter van zijn moeders broer en kust haar uit vreugde.

Gerrit Bleker, 1622 - 1656, prent, RP-P-BI-1175

Een kudde koeien en wat schapen loopt een berg op. Een herderin zit op een paard, achter de kudde loopt een herder met een staf.

Frederik de Wit Gerrit Bleker, 1638, prent, RP-P-1885-A-8755

Jakob praat met Rachel bij de bron in Haran. Achter hen zitten de andere herderinnen te kletsen. Het vee drinkt uit de waterbakken bij de bron.

Gerrit Bleker, 1638, prent, RP-P-BI-1172

De priester van de tempel van Jupiter in Lystra wil een stier offeren omdat hij denkt dat Barnabas en Paulus de goden Jupiter en Mercurius zouden zijn. Barnabas en Paulus verscheuren hun kleren om te tonen dat ze mensen zijn en geen goden. Achter de priester is nog een van de verlamden die Barnabas…

Gerrit Bleker, 1622 - 1656, prent, RP-P-BI-1177

Een beladen paardenkar stopt voor een herberg. Voor de herberg zitten andere reizigers uit te rusten.

Claes Jansz. Visscher Gerrit Bleker (II), 1622 - 1656, prent, RP-P-1889-A-14146

Lazarus staat op uit zijn kist nadat Christus hem geroepen heeft. Naast Christus staan Marta en Maria. Een van de verbaasde omstanders houdt zijn mantel voor zijn neus om zich te beschermen tegen de lijklucht.

Gerrit Bleker, 1638, prent, RP-P-BI-1173

Een koeherder zit op de grond naast zijn kudde en speelt op zijn fluit.

Gerrit Bleker, 1643, prent, RP-P-BI-1178

Een boer leidt een paardenkar met twee wielen een heuvel af. Op de kar ligt een boerin op een grote zak.

Joannes Meyssens Gerrit Bleker, ca. 1645 - ca. 1656, prent, RP-P-1893-A-17754

Rachel komt met haar kudde schapen naar de bron, Jakob herkent haar als de dochter van zijn moeders broer en kust haar uit vreugde.

Gerrit Bleker, 1643, prent, RP-P-BI-1179

Een boer en een boerin rijden in een open tweewieler met enkelspan.

Einde van alle 15 resultaten Terug naar boven