23 resultaten gevonden


Hendrick Goltzius, 1598, prent, RP-P-OB-10.038

Christus wordt door soldaten gevangen genomen in de hof van Getsemane. Judas kust hem op de wang. Op de voorgrond hakt Petrus Malchus een oor af. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf passievoorstellingen.

Hendrick Goltzius, 1598, prent, RP-P-1886-A-10976

Christus gebruikt met zijn discipelen het Laatste Avondmaal in een architectonische omgeving. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf passievoorstellingen.

Hendrick Goltzius, 1596, prent, RP-P-OB-10.040

Christus wordt voorgeleid aan Pilatus. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf passievoorstellingen.

Hendrick Goltzius, 1596 - 1598, prent, RP-P-OB-10.045

Christus aan het kruis tussen twee andere gekruisigden. Aan de voet van het kruis onder anderen de drie Maria's, Longinus met zijn lans en (wat verder van Christus af) de soldaten die dobbelen om zijn kleding. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf passievoorstellingen.

Hendrick Goltzius, 1597, prent, RP-P-OB-103.786

Christus wordt door Pilatus op een podium aan het volk getoond. Pilatus heeft aan het volk gevraagd of hij Christus of Barabbas zal vrij laten. Het volk roept dat Barabbas moet worden vrijgelaten, wat in het midden gebeurt, en dat Christus moet worden gekruisigd. Pilatus wast zijn handen in…

Hendrick Goltzius, 1597, prent, RP-P-OB-10.042

Christus, zittend op een verhoging in een bebouwde omgeving, krijgt een doornenkroon op het hoofd geduwd. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf passievoorstellingen.

Hendrick Goltzius, 1593 - 1597, prent, RP-P-OB-10.035

Maria, ten halven lijve in ovaal afgebeeld met het Christuskind in de armen. Deze compositie wordt aan de onderkant omlijst door een maansikkel.

Hendrick Goltzius, 1596, prent, RP-P-OB-10.047

Christus zwevend bij de ingang van zijn graf, alwaar de drie Maria's en een aantal slaperige soldaten toekijken. Een engel zit op het weggeschoven grafdeksel. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf passievoorstellingen.

Hendrick Goltzius, 1594, prent, RP-P-1944-3130

Het Christuskind wordt besneden in een kapel in een grote kerk. Veel omstanders kijken toe. Onder de voorstelling vier Latijnse versregels.

Hendrick Goltzius, 1596 - 1598, prent, RP-P-OB-102.191

Christus aan het kruis tussen twee andere gekruisigden. Aan de voet van het kruis onder anderen de drie Maria's, Longinus met zijn lans en (wat verder van Christus af) de soldaten die dobbelen om zijn kleding. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf passievoorstellingen.