De heilige maagschap

Geertgen tot Sint Jans (atelier van), ca. 1495, schilderij, SK-A-500

In dit fictieve, middeleeuwse kerkgebouw is Christus’ naaste familie bijeen, de heilige maagschap, naar het oud-Nederlandse woord ‘maag’ voor bloedverwantschap. Links, in een blauw gewaad, zit Maria met Jezus en naast zich haar moeder Anna. Daarachter staan hun echtgenoten Jozef en Joachim. Rechts…

De aanbidding van de koningen

Jan Jansz Mostaert, ca. 1520 - ca. 1525, schilderij, SK-A-671

De aanbidding van de koningen

Geertgen tot Sint Jans, ca. 1480 - ca. 1485, schilderij, SK-A-2150

Triomf van de liefde

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, ca. 1565, prent, RP-P-1891-A-16463

Het martelaarschap van Sint-Lucia

Meester van de Kruisafneming van Figdor, ca. 1505 - ca. 1510, schilderij, SK-A-1688

Oude vrouw met boek

Jan Matham (toegeschreven aan), naar Jacob van Campen, 1628 - 1648, prent, RP-P-OB-23.181

Landschap met een boer en zijn vee

Franciscus Andreas Milatz, 1784 - 1808, prent, RP-P-1893-A-18057

Vechtende kaartspelers

Adriaen van Ostade, 1653, prent, RP-P-OB-12.673

Portret van Dirk Philips

Cornelis Koning (?-1671), ca. 1608 - ca. 1671, prent, RP-P-1907-3046

Portret Maurits, Prins van Oranje

Jacob Matham, ca. 1598 - 1631, prent, RP-P-OB-100.040