Inzegening van een joods huwelijk

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-1896-A-19368-1999

Loofhuttenfeest

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-OB-45.008

Portret van Johannes Cristianus…

Jacob Ernst Marcus, naar Wybrand Hendriks, 1784 - 1822, prent, RP-P-1907-3232

Romeins bacchanaal

Jan Goeree, 1709, prent, RP-P-1908-2130

Portret van Jacoba van Beieren

Jacob Folkema, naar Jan Jansz Mostaert, naar Tako Hajo Jelgersma, 1753, prent, RP-P-OB-52.195