Portret van Suzanne Roelofs,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentaire foto, NG-2000-65-34

Stadsparkloop

Catrien Ariëns, 1998, documentaire foto, NG-1998-5-14

Skaters

Catrien Ariëns, 1998, documentaire foto, NG-1998-5-31

CPN-ers bezoeken sociale werkplaats

Paul Babeliowsky, 1981, documentaire foto, NG-1981-9-23

Feministische Oefengroep op basis…

Catrien Ariëns, 1980, documentaire foto, NG-1981-7-18

Portret van Petra Veltman, docente…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentaire foto, NG-2000-65-5

Cursus metaalbewerking voor…

Han Singels, 1984, documentaire foto, NG-1985-9-21

Jonge bomen

Diederik Kraaijpoel, 1956, tekening, RP-T-2009-82

Het wad

Diederik Kraaijpoel, 1980, prent, RP-P-2009-580