Portret van Andrea Alciati

Johann Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1700, prent, RP-P-1909-4299

Portret van Paul Schede

Johann Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1669, prent, RP-P-OB-31.448

Portret van Caspar Bauhin

Johann Theodor de Bry, naar anoniem, 1605, prent, RP-P-BI-5183

Portret van Paul Schede

Johann Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599, prent, RP-P-1917-745

Portret van Girolamo Mercuriale

Johann Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599, prent, RP-P-1909-4341

Portret van Erasmus van Rotterdam

Johann Theodor de Bry, naar Albrecht Dürer, ca. 1597 - ca. 1599, prent, RP-P-1906-1461

Portret van Daniel Speckle

Johann Theodor de Bry, naar anoniem, in of na 1599, prent, RP-P-1910-65

Portret van Erasmus van Rotterdam

Johann Theodor de Bry, naar Albrecht Dürer, ca. 1597 - ca. 1599, prent, RP-P-1906-1462

Portret van Giovanni Pico della…

Johann Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599, prent, RP-P-1909-4343

Portret van Girolamo Mercuriale

Johann Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1669, prent, RP-P-1909-4340