34 resultaten gevonden


Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-152-A

Beige-grijze damasten wandbespanning met een dessin van waterlelies (?).

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-152-F

Goudgele damasten wandbespanning met een dessin van waterlelies (?).

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-150-D

Oranje-bruine damasten wandbespanning met een dessin van nagelbloemen. De onderste strepen zijn bruingrijs.

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-148-D

Lichtbruine damasten wandbespanning met een dessin van bijen.

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-146-B

Donkergroene damasten wandbespanning met een dessin van vogelnesten.

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-A

Goudgele damasten wandbespanning met een jachttafreel.

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-152-E

Donkergroene damasten wandbespanning met een dessin van waterlelies (?).

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-151-D

Grijze damasten wandbespanning met wilde jacht.

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-150-C

Beige-grijze damasten wandbespanning met een dessin van nagelbloemen. De onderste strepen zijn bruingrijs.

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-149-D

Donkerolijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van honingbijen