Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-150-A

Olijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van nagelbloemen.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-148-B

Olijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van bijen.

Bespanningstoffen met patronen…

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-151-B

Olijfgroene damasten wandbespanning met wilde jacht.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-B

Lichtgroene damasten wandbespanning met een wilde jacht.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-146-D

Grijze damasten wandbespanning met een dessin van vogelnesten.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-149-A

Donkergroene damasten wandbespanning met een dessin van bijen.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-146-B

Donkergroene damasten wandbespanning met een dessin van vogelnesten.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-152-A

Beige-grijze damasten wandbespanning met een dessin van waterlelies (?).

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-151-A

Lichtbruine damasten wandbespanning met wilde jacht.

Wandbespanning met dessin van bijen

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-149-D

Donkerolijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van honingbijen