Patroontekening voor een damasten…

Kitty van der Mijll Dekker, ca. 1871 - ca. 2004, patroontekening, BK-1971-124-C-9