Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-149-A

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-C

Wandbespanning met het motief…

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-151-C

Linnen damasten servet met de…

Chris Lebeau (mogelijk), ca. 1920, servet, BK-1971-187

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-146-B

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-146-E

Stoelbekleding met motief "Lotos"

Chris Lebeau, 1911 - 1915, stoelbekleding, BK-1971-158