Patroontekening voor een damasten…

Chris Lebeau, 1888 - 1945, patroontekening, BK-1971-124-B-41

Patroontekening voor een damasten…

Cornelis van der Sluys, 1891 - 1944, patroontekening, BK-1971-124-B-56

Altaardwaal van heellinnen met…

E.J.F. van Dissel & Zonen, ca. 1871 - ca. 1971, kerkelijk textiel, BK-1971-168

Stalenboek met damaststalen en…

Chris Lebeau, 1888 - 1945, stalenboek, BK-1971-127

Vingerdoek van linnendamast met…

Chris Lebeau, ca. 1900 - ca. 1925, vingerdoek, BK-1973-179-K

Vingerdoek van linnendamast met…

Chris Lebeau, ca. 1900 - ca. 1925, vingerdoek, BK-1973-179-E

Vingerdoek van linnendamast motief…

Chris Lebeau, ca. 1900 - ca. 1925, vingerdoek, BK-1973-179-B