Triomfwagen van keizer Maximiliaan…

Hans Guldenmund, naar Albrecht Dürer, 1527 - 1529, prent, RP-P-OB-21.668

De grote triomfwagen ter ere van keizer Maximiliaan I bij zijn overlijden op 12 januari 1519. Eerste blad met het linkerdeel van de triomfwagen met keizer Maximiliaan die gekroond wordt door Victoria. De wagen begeleid door vrouwelijke personificaties van allerlei deugden. Kopie naar het origineel…

Triomfwagen van keizer Maximiliaan…

Hans Guldenmund, naar Albrecht Dürer, 1527 - 1529, prent, RP-P-OB-21.670

De grote triomfwagen ter ere van keizer Maximiliaan I bij zijn overlijden op 12 januari 1519. Derde blad met het eerste span paarden met Providentia en Moderatio. Kopie naar het origineel van Albrecht Dürer uit 1522.

Triomfwagen van keizer Maximiliaan…

Hans Guldenmund, naar Albrecht Dürer, 1527 - 1529, prent, RP-P-OB-21.675

De grote triomfwagen ter ere van keizer Maximiliaan I bij zijn overlijden op 12 januari 1519. Eerste blad met het linkerdeel van de triomfwagen met keizer Maximiliaan die gekroond wordt door Victoria. De wagen begeleid door vrouwelijke personificaties van allerlei deugden. Kopie naar het origineel…

Triomfwagen van keizer Maximiliaan…

Hans Guldenmund, naar Albrecht Dürer, 1527 - 1529, prent, RP-P-OB-21.682

De grote triomfwagen ter ere van keizer Maximiliaan I bij zijn overlijden op 12 januari 1519. Achtste blad met het zesde span paarden met Experientia en Solertia. Kopie naar het origineel van Albrecht Dürer uit 1522.

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602

anoniem, 1603 - 1649, prent, RP-P-OB-80.577

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602. Prins Maurits in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin op het strand bij Scheveningen, april-mei 1602. Onrealistische voorstelling van de zeilwagen met op de boeg een beeld van de Nederlandsche Leeuw; prins Maurits met enkle gasten in het achterkasteel. Op het…

Kaart van het beleg van Breda, 1625

anoniem, 1625, prent, RP-P-OB-81.088

Kaart van het beleg van Breda door het Spaanse leger onder Spinola, 27 augustus 1624 tot 5 juni 1625. Breda met een groot deel van het omliggende land en de legerplaatsen van de belegerende troepen bij Ginneken en van de Staatse legers onder Maurits bij Roosendaal en onder Frederik Hendrik bij…

Begrafenis van prins Maurits, 1625

anoniem, 1625, prent, RP-P-OB-76.428

De begrafenisstoet van prins Maurits te Delft op 16 september 1625. De stoet slingert zich in vijf rijen naar de ingang van de Nieuwe Kerk. Met opschriften in de voorstelling in het Duits. Vastgeplakt onder de prent een beschrijving in 3 kolommen in het Duits.

Beleg van Grol door Frederik…

Georg Keller, 1627, prent, RP-P-OB-81.160

Beleg en verovering van de stad Groenlo (Grol) door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 6 juli - 19 augustus 1627. Onderaan links een aanval van Franse en Engelse soldaten op de stad, rechts doen de Spanjaarden een uitval. Linksboven verlaten de Spaanse troepen de stad.

Beschieting van Maastricht door de…

anoniem, 1673, prent, RP-P-OB-82.291

Bombardement van Maastricht tijdens het beleg van de stad door de Franse legers van 27-30 juni 1673. Bovenaan een medaillon met het portret van de Franse koning Lodewijk XIV. Gedrukt op het blad onder de plaat is een tekst in 2 kolommen in het Duits met decoratieve rand.

De onthoofding van Johan van…

anoniem, naar Claes Jansz. Visscher (II), 1619, prent, RP-P-OB-77.321

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 13 mei 1619. Gezicht op het plein met alle omringende gebouwen en het verzamelde publiek. Onder de voorstelling staan links zes regels Latijn en rechts twaalf regels Duits.