Allegorie op de luiheid van de mens

Johann Theodor de Bry, naar anoniem, 1596, prent, RP-P-BI-5190

Allegorie op de luiheid van de mens. Linksvoor zit 'Hauptman Lentz' op een stoel. Rechts wordt een man in een kruiwagen naar hem toe gereden door 'der Sommer'. Deze luiaard wil bij hem in dienst. Onder een baldakijn zit een administrateur aan een tafel met open boek voor zich. Rechts ligt 'Fendrich…

Ezel die goudstukken schijt

Johann Theodor de Bry, naar anoniem, 1596, prent, RP-P-BI-5229

Een ezel staat - als een "ezeltje strekje" - op een bordes goudstukken te schijten, die begerig worden opgevangen door kerkelijke en wereldlijke prelaten. Burgers van allerlei rangen en standen: mannen, vrouwen en kinderen, kreupelen en een nar spoeden zich naar de ezel, want deze ' ... kann Gelts…

De narrendokter

Johann Theodor de Bry, naar anoniem, 1596, prent, RP-P-BI-5230

Een behandelkamer van een 'dokter', waarin zich merkwaardige taferelen afspelen. Een man zit in een houten tobbe, een retort op zijn hoofd, waarin zijn waandenkbeelden, in de vorm van voorwerpen die verwijzen naar geld, oorlog en oppervlakkig tijdverdrijf en veile liefde, worden gedistilleerd. Ze…

Vrouw verleidt drie mannen tegelijk

Johann Theodor de Bry, naar anoniem, 1596, prent, RP-P-BI-5217

Boven een veld vol doornen staat een vreemdsoortige 'koorddansers' stellage die is bevestigd aan een gevleugelde wereldbol. Bovenop staat een vrouw met twee mannen van wie zij de een haar hand geeft en met de ander 'voetje vrijt'. Tegelijkertijd kijkt ze, over haar schouder, glimlachend de…

De vossenstaartverkoper

Johann Theodor de Bry, naar Matthäus Greuter, naar anoniem, 1596, prent, RP-P-BI-5226

Een lopende man draagt een brandende toorts en een emmer water. Zijn kleding is aan zijn ene zijde anders dan aan zijn andere kant (mi-partie); hij draagt stokken waaraan vossenstaarten hangen over zijn schouder. Aangezien "Fuchsschwanz" in het Duits, naast vossenstaart tevens flikflooierij…

Jonkvrouwenboom

Johann Theodor de Bry, naar anoniem, 1596, prent, RP-P-BI-5209

Een 'jonkvrouwenboom' waarin huwbare dames zitten. De mannen slaan met knuppels tegen de stam van de boom, zodat de vrouwen er, als rijpe pruimen, uit zullen vallen. Embleem nr. 23 in Emblemata saecularia, 1596 en nr. 44 in de tweede uitgave van 1611.

Vrouwen vechten om een mannenbroek

Johann Theodor de Bry, naar anoniem, 1596, prent, RP-P-BI-5207

Bespotting van de grote behoefte aan mannen. De vrouwen doen van alles om er een te krijgen, ze vechten er zelfs om. Zes vrouwen gaan elkaar te lijf en vechten om een mannenboek. De man, linksvoor, verkeert in een gunstige positie: hij kan vrouwen krijgen te kust en te keur. Hij zeeft ze in een…

Aap met spiegel

Johann Theodor de Bry, naar anoniem, 1596, prent, RP-P-BI-5189

Allegorie op de ijdelheid van de mens. Een aap, getooid met grote molensteenkraag, zit bij een ronde spiegel waarin zijn spiegelbeeld is te zien. In de rand van de spiegel is te lezen: LASS MICH MEINE KROS (kraag) TRAGEN, DARNACH THU NIT FRAGEN, IST DOCH NUR AFFENSPIEL. Nr. 3 uit de uitgave van…

Toekans en andere vogels

Matthäus Merian, 1657 - 1667, boekillustratie, RP-P-1999-24

Spreekwoord: Mitt fusz tretten,…

Jacob van der Heyden, 1608, prent, RP-P-1996-13

Een elegante dame staat op een bordes, omringd door drie heren. De een reikt ze haar hand, de tweede aait ze met haar voet en naar de derde glimlacht ze. Linksonder de tekst (spreekwoord): Mit fusz tretten handt trucken und lachen, Kann sich disse drey zu narren machen. In de marge onderaan: Hisce…