Spreekwoord: Mitt fusz tretten,…

Jacob van der Heyden, 1608, prent, RP-P-1996-13

Een elegante dame staat op een bordes, omringd door drie heren. De een reikt ze haar hand, de tweede aait ze met haar voet en naar de derde glimlacht ze. Linksonder de tekst (spreekwoord): Mit fusz tretten handt trucken und lachen, Kann sich disse drey zu narren machen. In de marge onderaan: Hisce…

Portret van Abraham Scultetus

Paul de Zetter (toegeschreven aan), 1628 - 1645, prent, RP-P-1915-1053

Portret van Abraham Scultetus, theoloog, in een ovale ornamentele lijst. Onderaan een tweeregelige tekst in het Latijn.

Portret van Melchior Laubanus

Paul de Zetter (toegeschreven aan), 1650 - 1669, prent, RP-P-1915-1047

Portret van Melchior Laubanus op 62-jarige leeftijd. Onderaan een ornamenteel cartouche met een tweeregelige tekst in het Latijn. Rechtsonder genummerd: Kkk.

Portret van Christian Schüler

G. Metzeroth, 1840 - 1855, prent, RP-P-1999-207

Linksboven genummerd: M.s Conv. Lex. No. 1018.

Toekans en andere vogels

Matthäus Merian, 1657 - 1667, boekillustratie, RP-P-1999-24

Twee pausen

anoniem, 1499, prent, RP-P-OB-4039(V)

Blad uit een boek. Vier alinea's tekst met drie houtsneden, twee portretten van pausen en een stadsaanzicht.

Portret van Melchior Laubanus

Paul de Zetter (toegeschreven aan), 1632 - 1645, prent, RP-P-1917-517

Portret van Melchior Laubanus op 62-jarige leeftijd. Onderaan een ornamenteel cartouche met een tweeregelige tekst in het Latijn.

Portret van Johannes Piscator

Paul de Zetter (toegeschreven aan), 1650 - 1669, prent, RP-P-1915-1051

Portret van Johannes Piscator, theoloog, met de bijbel in zijn hand op 80-jarige leeftijd. Onderaan een tweeregelige tekst in het Latijn. rechtsonder genummerd: V3.

Portret van Joseph Hall

Paul de Zetter, 1650 - 1669, prent, RP-P-1905-266

Portret van Joseph Hall, Engels bisschop. Rechtsonder genummerd: Y4.

Portret van Johannes Piscator

Paul de Zetter (toegeschreven aan), 1628 - 1645, prent, RP-P-1915-1052

Portret van Johannes Piscator, theoloog, met de Bijbel in zijn hand op 80-jarige leeftijd. Onderaan een tweeregelige tekst in het Latijn.