Geornamenteerde ontwerpen

anoniem, na 1817, prent, RP-P-1904-2285

Ontwerpen geornamenteerd met bladmotieven, koppen en leeuwenpoten. Linksonder twee dierenkoppen. Alle objecten zijn genummerd. Prent maakt deel uit van een album.

Petrus

anoniem, 1500 - 1550, prent, RP-P-1965-1256

De apostel Petrus met sleutel in zijn rechterhand en open boek in zijn linkerhand. Prent maakt deel uit van een album.

Jakobus de Meerdere

anoniem, 1500 - 1550, prent, RP-P-1965-1263

De apostel Jakobus de Meerdere met pelgrimshoed en pelgrimsstaf. Prent maakt deel uit van een album.

Mis van Gregorius

anoniem, 1500 - 1550, prent, RP-P-1965-1268

De heilige Gregorius draagt geknield de mis op, terwijl Christus als man van smarten en de passiewerktuigen boven het altaar verschijnen. Prent maakt deel uit van een album.

H. Christoffel

anoniem, 1500 - 1550, prent, RP-P-1965-1270

De heilige Christoffel waadt door een rivier met een stok in zijn linkerhand en het Christuskind op zijn schouders. Prent maakt deel uit van een album.

Christus geneest de zieken

Monogrammist CV, naar Hans Holbein (II), 1524, prent, RP-P-1965-1299

Christus verschijnt en geneest de zieken. Op de voorgrond een man op zijn sterfbed. Illustratie bij een zin uit het gebed van het Onze Vader: Red ons uit de greep van het kwaad. Prent maakt deel uit van een album.

Uitstorting van de Heilige Geest

Monogrammist CV, naar Hans Holbein (II), 1524, prent, RP-P-1965-1302

De Heilige Geest daalt, in de gedaante van een duif, neer op de apostelen en Maria. Op hun hoofden verschijnen tongen van vuur. Illustratie bij een zin uit het gebed van het Onze Vader: Laat uw koninkrijk komen. Prent maakt deel uit van een album.

Zwijgende Harpocrates

anoniem, naar Hans Holbein (II), 1521 - 1535, prent, RP-P-1965-1307

Drukkersmerk van Thomas Wolff te Basel: de zwijgende Harpocrates. Hij houdt één vinger tegen zijn lippen en met de andere hand wijst hij op de lucht. Prent maakt deel uit van een album.

Bisschop bezoekt de heilige…

anoniem, 1500 - 1600, prent, RP-P-1965-1489

De heilige Brigitta van Zweden zit achter een lezenaar waarop een opengeslagen boek ligt. In de deuropening tegenover haar staat een bisschop. Prent maakt deel uit van een album.

Heilige Brigitta van Zweden preekt…

anoniem, 1500 - 1600, prent, RP-P-1965-1491

Prent maakt deel uit van een album.