84 resultaten gevonden


anoniem, ca. 1750 - ca. 1810, roemer, BK-NM-2160-B

Roemer met ingetoken bodem op hoge, uit een draad gesponnen voet. De bolvormige kelk en de stam, die bezet is met drie braamnoppen, zijn afzonderlijk geblazen. Op de kelk is met het rad een wijnrank gegraveerd. De overgang van de kelk naar stam wordt aangegeven door een geribde draad.

anoniem, ca. 1725 - ca. 1775, fopglas, BK-18970

Fopglas met een band met langs de mondrand een gegraveerde rank met rozetten en zonnebloemen. De harten van de bloemen zijn doorboord.

anoniem, ca. 1725 - ca. 1750, bokaal, BK-NM-2145

Bokaal met deksel. Randschrift: WELVAAREN.VAN.DE.WYN.COOPERY. Ornamenten van druivenranken, rondom drie wijnvaten, waarop een kelk. Het deksel eveneens gegraveerd.

anoniem, ca. 1725 - ca. 1750, wijnglas, BK-NM-10754-113

Grote bokaal met deksel met geslepen stam met drie knopen. Onder de voet facetten. Op de kelk geslepen met David en Jonathan in een landschap waarboven: "GLEYCK DEESE TWEE BESTAAN MEET ONSE TROUWE GAAN". Daaronder: DAVID EN IONA TAM. Op het deksel een guirlande.

anoniem, ca. 1725 - ca. 1750, wijnglas, BK-NM-10754-118

Wijnglas met deksel, geslepen stam met bollen. Op de kelk geslepen een landhuis en als opschrift: T GROEYEN EN BLOEYEN VAN WESTERMEER. Het deksel is versierd.

anoniem, ca. 1740 - ca. 1750, wijnglas, BK-NM-10754-120

Wijnglas met deksel, van helder, kleurloos glas. Op de kelk een gegraveerde voorstelling van een heer en een dame met een bediende op een terras en het opschrift: Vivat, De/ WijnKooperij. Op het deksel hetzelfde soort ornament. De voet van verzilverd koper.

anoniem, ca. 1725 - ca. 1750, bokaal, BK-NM-10754-125-A

Stam met geslepen bollen. Op deksel geslepen twee handen met hart binnen een ovaal gevormd door twee slangen en bestraald door de zon, benevens een banderolle waarop: Gods liefde vlam voed onze stam. Op het deksel palmtakken. Op de kelk: aan de ene zijde een gevleugeld hart dat twee handen boven een…

anoniem, ca. 1725 - ca. 1750, wijnglas, BK-NM-10754-137

Wijnglas met deksel, balusterstam in drie geledingen. Op de kelk geslepen twee koeien tussen bomen waarboven: HET WELL VAAREN VAN DE ZEEVANGH. Zeevangh was waarschijnlijk de naam van een boerderij. Het deksel is niet oorspronkelijk.

anoniem, ca. 1725 - ca. 1750, bokaal, BK-NM-10754-144

Bokaal met facetten geslepen balusterstam in drie geledingen. Op de kelk geslepen twee handen ineen gestrengeld boven twee harten omgeven door palmtakken en toepasselijk vierregelig vers: LEEF LANG VEREENDE TWEE/ IN WELVAART RUST EN VREE/ LIEFDE SY UW WELBEHAGEN/ TOT HET EINDE UWER DAAGEN.

anoniem, ca. 1700 - ca. 1725, kelkglas, BK-NM-10754-226

Kelkglas met hoge kelk en korte balusterstam. Op de kelk twee maal hetzelfde gekroonde monogram AVA tussen palmtakken. Op de voet een bladkrans.