Marteldood van Mattias door…

Lucas Cranach (I), 1510 - 1514, prent, RP-P-OB-4451

De apostel Mattias zit geknield op de grond met zijn handen gebonden en zijn hoofd door de opening van een valbijl (voorloper guillotine) gestoken. Soldaten houden zich bezig met zijn terechtstelling. Mannen te paard kijken naar de marteldood. Op de achtergrond ligt een heuvellandschap. Boven zijn…

Dood van Christus aan het kruis

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4400

Kruisiging van Christus en de twee misdadigers op de berg Golgotha. Onder het kruis van Christus staan soldaten, een van hen houdt een lans met een spons vast. Links staat een groep treurende vrouwen onder wie Maria. Rechts zit Pontius Pilatus te paard.

Rust op de vlucht naar Egypte

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4388R

Maria met Christus en Jozef rusten bij een boom tijdens hun vlucht naar Egypte. Jozef houdt de grazende ezel aan een leidsel vast. Om hen heen zitten overal putti. Een putto blaast op een bazuin met een vaandel waarop twee kleine schilden met het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van Saksen staan.

Tomas doodgestoken met een speer

Lucas Cranach (I), 1510 - 1514, prent, RP-P-OB-4445

De apostel Tomas knielt voor een altaar in een kerk en wordt door een soldaat doodgestoken met een speer. Achter hen staat een groep mannen waaronder de heidense priester die opdracht gaf tot deze marteldood. Linksboven op de wand hangen twee schilden met het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van…

Twee getuigen van God en het Beest

Lucas Cranach (I), 1522 - 1527, prent, RP-P-OB-11.080

Twee getuigen van God, Enoch en Elia, worden bedreigd door het Beest. Op het verso van deze houtsnede staat een Duitse tekst uit de Lutherbijbel waarvoor de illustratie werd gebruikt.

Titelomlijsting met drukpers,…

Cranach atelier, 1521, prent, RP-P-1906-2235

Titelomlijsting met acht kleine voorstellingen rond rechthoekig kader met titel. Linksonder staan twee mannen bij een drukpers, daarboven staat een haveloos geklede man met een drinkglas en een bierpul terwijl insecten rond zijn hoofd cirkelen. Linksboven wordt een uil op een tak belaagd door…

Venus en Amor

Lucas Cranach (I), 1506, prent, RP-P-OB-4427

Naakte Venus in gezelschap van Amor die pijl en boog vasthoudt. In de boom rechts hangen drie schilden, twee met het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van Saksen en een derde met het wapen van Cranach zelf.

Aartsengel Michaël doodt Satan en…

Lucas Cranach (I), 1506, prent, RP-P-OB-4422

De gevleugelde aartsengel Michaël heft zijn zwaard om Satan, verbeeld als een draak, te doden. Satan zit op een van de schalen van de weegschaal die wordt vastgehouden door Michaël, in de andere schaal zit een ziel van een dode. Links en rechtsboven zijn de schilden met het keurvorstelijk en…

Joris (Georgius) staand met lans en…

Lucas Cranach (I), 1506, prent, RP-P-OB-4474

De heilige Joris (Georgius) staat gekleed in een harnas en met een lans in zijn rechterhand in een landschap. Twee kleine engelen of putti houden onderdelen van het harnas vast, zoals een helm met veren, enkele delen liggen op de grond. Bovenaan zijn twee schilden met het keurvorstelijk en…

Christus aan het volk getoond

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4397

Pontius Pilatus toont Christus, gekleed in een mantel en met doornenkroon op zijn hoofd, op een balkon aan het volk. De mensen onder het balkon hebben hun arm geheven en roepen om zijn kruisiging.