Annunciatie

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4386

Maria zit met een boek op haar schoot en haar handen heeft zij gevouwen. De engel Gabriël brengt haar de boodschap dat zij zwanger zal worden. Boven de engel vliegt een duif als symbool van de Heilige Geest die op Maria neerdaalt.

Christus en de Samaritaanse vrouw

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4406

Een vrouw put water bij de bron van Jakob. Christus vraagt haar of hij wat mag drinken. Zijn discipelen die samen met hem reizen lopen in de verte op een pad. Op deze druk van het houtblok zijn de schilden met het keurvorstelijk en hertogelijk wapen op het dak boven de put verdwenen.

Martelaarschap van Heilige Erasmus

Lucas Cranach (I), 1506, prent, RP-P-OB-4413

De Heilige Erasmus ligt vastgebonden op de grond terwijl twee mannen zijn darmen op een lier (windas) winden. Soldaten en mannen te paard kijken toe. Op de achtergrond staat een kasteel. In de boom rechtsachter hangen twee schilden met het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van Saksen.

Heilige Catharina van Alexandrië

Lucas Cranach (I), 1519, prent, RP-P-OB-4418

Catharina van Alexandrië staat te lezen in een boek met bij haar voeten het gebroken wiel van haar martelaarschap. In de wolken zijn koppen van verschillende fantasiewezens zichtbaar.

Christuskind als verlosser omringd…

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4420

Christuskind als verlosser staand op het deksel van het geopende graf. Hij houdt een rijksappel vast en maakt een zegenend gebaar. Hij wordt omring door zwevende engelen met werktuigen van de passie.

Marcus Curtius offerdood

Lucas Cranach (I), naar anoniem, 1506 - 1507, prent, RP-P-OB-4425

De Romeinse soldaat Marcus Curtius stort zich in volle wapenrusting te paard in een kloof die plotseling in de aarde in Rome ontstond. Bij een prieel kijken verschillende Romeinen toe. Het prieel is gedecoreerd met onder andere twee schilden met daarop het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van…

Man te paard jaagt op wild zwijn

Lucas Cranach (I), 1505 - 1553, prent, RP-P-OB-4432

Man te paard jaagt in een bos op een wild zwijn dat opgejaagd en aangevallen wordt door twee honden. De man trekt zijn zwaard om het dier te doden. Rechtsboven hangen in een boom twee schilden met het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van Saksen.

Zondeval

Albrecht Altdorfer, ca. 1506 - 1538, prent, RP-P-OB-2998

Eva van voren gezien en Adam op de rug gezien, staand in het paradijs bij de boom waarin de slang zit. Eva geeft de verboden vrucht aan Adam. Eerste prent uit een serie van veertig.

Annunciatie

Albrecht Altdorfer, ca. 1506 - 1538, prent, RP-P-OB-3004

Maria, op de rug gezien, zittend aan een leestafel met een boek. Voor haar staat de aartsengel Gabriël met een staf in zijn hand. Boven het hoofd van Maria de Heilige Geest in de vorm van een duif. Zevende prent uit een serie van veertig.

Presentatie van Christus in de…

Albrecht Altdorfer, ca. 1506 - 1538, prent, RP-P-OB-3009

Maria met het Christuskind in haar handen, staand bij het altaar in de tempel. Een priester staat tegenover haar. Twaalfde prent uit een serie van veertig.