Blad behangselpapier met…

anoniem, 1520 - 1560, prent, RP-P-1993-143

Het patroon is opgebouwd uit ineengedraaide kabels, met in de ruitvormige vlakken vazen met roosjes en anjelieren. Een vaas is in zijn geheel te zien in het onderste vlak, de vazen in de zijvlakken zijn voor de helft zichtbaar.

Frontispies met vrouw op voetstuk…

Erhard Reuwich, 1486, prent, RP-P-1998-202

Frontispies met staande vrouw op voetstuk, geflankeerd door het wapen van Bernhard von Breydenbach en Johannes Comes (?). Voor het voetstuk staat nog een ander wapen met op twee schildjes de tekst Philypus de birken miles. De omlijsting is versierd met ornamenten van bladranken en naakte…

Christus aan het kruis, met Maria…

Monogrammist DS (graveur) (toegeschreven aan), 1500 - 1520, prent, RP-P-2001-208

Christus aan het kruis, aan zijn rechterhand Maria, aan zijn linker Johannes. Met penseel zijn wolken en een omlijsting getekend.

Allegorie met motief van de…

Martin Weigel, 1550 - 1580, prent, RP-P-2000-167

Op de grond liggen twee naakte mannelijke figuren. De linker wordt aangevallen door een gevleugelde geblinddoekte mannenfiguur, die een zwaard opheft en een naakte vrouw met zwaard. Een ridderfiguur met lans staat erbij te kijken. De tweede naakte man op de grond wordt voorbijgelopen door Mozes en…

De Opstanding van Christus

Heinrich Vogtherr (II), 1520 - 1549, prent, RP-P-1994-107

Christus verrijst uit zijn graf, een kruisvaan in de hand. Op het graf zit een engel. Op de voorgrond een groep terugdeinzende soldaten. Op de achter- grond de drie Maria's en het gezicht op Jerusalem.

Christus als Man van Smarten

anoniem, 1515 - 1525, prent, RP-P-1999-89

Christus met doornenkroon, in geknielde houding temidden van de passiewerktuigen.

Dood van Christus aan het kruis

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4400

Kruisiging van Christus en de twee misdadigers op de berg Golgotha. Onder het kruis van Christus staan soldaten, een van hen houdt een lans met een spons vast. Links staat een groep treurende vrouwen onder wie Maria. Rechts zit Pontius Pilatus te paard.

Rust op de vlucht naar Egypte

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4388R

Maria met Christus en Jozef rusten bij een boom tijdens hun vlucht naar Egypte. Jozef houdt de grazende ezel aan een leidsel vast. Om hen heen zitten overal putti. Een putto blaast op een bazuin met een vaandel waarop twee kleine schilden met het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van Saksen staan.

Tomas doodgestoken met een speer

Lucas Cranach (I), 1510 - 1514, prent, RP-P-OB-4445

De apostel Tomas knielt voor een altaar in een kerk en wordt door een soldaat doodgestoken met een speer. Achter hen staat een groep mannen waaronder de heidense priester die opdracht gaf tot deze marteldood. Linksboven op de wand hangen twee schilden met het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van…

Twee getuigen van God en het Beest

Lucas Cranach (I), 1522 - 1527, prent, RP-P-OB-11.080

Twee getuigen van God, Enoch en Elia, worden bedreigd door het Beest. Op het verso van deze houtsnede staat een Duitse tekst uit de Lutherbijbel waarvoor de illustratie werd gebruikt.