Marteldood van Mattias door…

Lucas Cranach (I), 1510 - 1514, prent, RP-P-OB-4451

De apostel Mattias zit geknield op de grond met zijn handen gebonden en zijn hoofd door de opening van een valbijl (voorloper guillotine) gestoken. Soldaten houden zich bezig met zijn terechtstelling. Mannen te paard kijken naar de marteldood. Op de achtergrond ligt een heuvellandschap. Boven zijn…

Heilige Maagschap

Lucas Cranach (I), 1509 - 1510, prent, RP-P-OB-4468

Heilige Maagschap of de familie van de heilige Anna toont alle kinderen en kleinkinderen die zij kreeg. De figurengroep met Maria, het Christuskind en Anna zit centraal als Anna te Drieën in een interieur. In de ruimte staan verschillende mannen waaronder Joachim en Jozef. Twee vrouwen zitten met de…

Pilatus wast zijn handen

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4398

Pontius Pilatus zit op een troon en wast zijn handen in een schaal met water die een bediende hem brengt. Christus staat met vastgebonden handen en doornenkroon op zijn hoofd tussen soldaten bij de troon. De vrouw van Pilatus houdt een wereldbol vast en zegt iets tegen haar man. Op de achterwand van…

Simon Zelotes doormidden gezaagd

Lucas Cranach (I), 1510 - 1514, prent, RP-P-OB-4449

De apostel Simon Zelotes wordt doormidden gezaagd terwijl hij met zijn hoofd naar beneden is vastgebonden aan een constructie van houten palen. Twee mannen houden de zaag aan de uiteinden vast en bewegen deze op en neer ter hoogte van de romp van de heilige. Mannen te paard en soldaten zijn getuigen…

Annunciatie

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4386

Maria zit met een boek op haar schoot en haar handen heeft zij gevouwen. De engel Gabriël brengt haar de boodschap dat zij zwanger zal worden. Boven de engel vliegt een duif als symbool van de Heilige Geest die op Maria neerdaalt.

Christuskind als verlosser omringd…

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4420

Christuskind als verlosser staand op het deksel van het geopende graf. Hij houdt een rijksappel vast en maakt een zegenend gebaar. Hij wordt omring door zwevende engelen met werktuigen van de passie.

Verzoeking van Antonius met aanval…

Lucas Cranach (I), 1506, prent, RP-P-OB-4470

De heilige Antonius wordt in een hallucinatie tijdens zijn verblijf in de woestijn aangevallen door demonen. Hij zweeft in de lucht tussen vreemde wezens die lijken samengesteld uit allerlei dierlijke lichaamsdelen. Rechtsonder is de grot van Antonius naast een boom weergegeven en een vergezicht met…

Adam en Eva omringd door dieren in…

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4437

Eva plukt een appel uit de boom der kennis van goed en kwaad. Adam zit naast haar onder de boom met een appel in zijn hand. De slang krult zich rond een tak. Rond de boom liggen en staan dieren waaronder edelherten met grote geweien maar ook een leeuw. Rechtsachter worden een hert en een hinde…

Bewening

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4401

Het dode lichaam van Christus, dat zojuist van het kruis is afgehaald, wordt ondersteund door de treurende Maria en Johannes knielt naast haar. Maria Magdalena kust de hand van Christus terwijl Jozef van Arimatea het doek vasthoudt waarmee hij Christus van het kruis nam. Nikodemus staat klaar om het…

Pamflet met Catharina van…

Lucas Cranach (I), 1788 - 1820, prent, RP-P-1910-2005

Pamflet met centraal vier afbeeldingen, daarboven staat een titel in twee regels: Een geestelyke Minne-Zang ... haar Opperste BRUIDEGOM. De coupletten zijn links en rechts en onder de afbeeldingen gerangschikt. De grote afbeelding toont Catharina van Alexandrië met gebroken wiel, omlijst met kleine…