Heilige Eligius in zijn werkplaats

Meester van de Bileam (toegeschreven aan), 1440 - 1460, prent, RP-P-OB-963

De H. Eligius in een werkplaats waar de edele metalen tot kostbare voorwerpen worden bewerkt. Hij hamert aan de beker van een kelk, de voet staat klaar. De knecht linksonder trekt gouddraad door mallen met een steeds kleinere diameter. Aan de werktafel zijn nog twee assistenten aan het werk. De…

Huwelijk van Isaak en Rebekka

Johann Theodor de Bry, naar Gijsbert van Veen, naar Baldassare Peruzzi, 1585 - 1610, prent, RP-P-BI-5141

Verschillende scènes uit het huwelijksfeest van Isaak en Rebekka: links Eliëzer die een vrouw zoekt voor Isaak, het huwelijkspaar te paard, rijdend voor in een stoet; rechts een rondedans met muzikanten en toeschouwers. Onder de voorstelling de bijbehorende bijbeltekst, Gen. 24, in het Latijn.

Militair konvooi, vergezeld door de…

Johann Theodor de Bry, naar Hans Sebald Beham, 1588 - 1623, prent, RP-P-BI-5242

Een stoet soldaten met twee wagens rijdend naar links. Voorop een vaandrig te paard; achter hem voetvolk. In het midden een kameel, waarachter gevangen genomen Turken. Op elk van de twee wagens zit een haan. De stoet wordt gesloten door de Dood in de gedaante van twee lopende skeletten en een…

Triomf van Bacchus

Johann Theodor de Bry, naar Cornelis Bos, naar Maarten van Heemskerck, naar Giulio Romano, 1588 - 1623, prent, RP-P-BI-5247

Triomfstoet waarin Bacchus op een triomfwagen, getrokken door saters, wordt vervoerd. Voor de wagen lopen saters en bacchanten met druiventrossen en muziekinstrumenten. De stoet loopt naar rechts. Rechtsachter de tempel van Bacchus waarin de god wordt aanbeden. Onder de voorstelling een Latijns…

Medaillon met wapentrofee in…

Hieronymus Wechinger, 1559, prent, RP-P-1992-78

Medaillon met een wapentrofee in een ornamentale omlijsting met putti en allegorische figuren. De voorstelling staat in relatie met Ottheinrich, paltsgraaf van Neuburg, wiens devies MIT DER ZEIT in een cartouche onder de wapentrofee staat. Zijn wapen als keurvorst van de palts (1556-1559) is in drie…

De Heilige Hiëronymus in zijn…

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1452

De Heilige Hiëronymus zit in een studeervertrek te schrijven aan een lezenaar bij een gordijn. Op de voorgrond ligt een leeuw.

De extase van Maria Magdalena

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1515

De Heilige Maria Magdalena wordt door engelen opgetild.

Spreekwoord: Mitt fusz tretten,…

Jacob van der Heyden, 1608, prent, RP-P-1996-13

Een elegante dame staat op een bordes, omringd door drie heren. De een reikt ze haar hand, de tweede aait ze met haar voet en naar de derde glimlacht ze. Linksonder de tekst (spreekwoord): Mit fusz tretten handt trucken und lachen, Kann sich disse drey zu narren machen. In de marge onderaan: Hisce…

Mannen worden "ontnard": Hisce…

Jacob van der Heyden (toegeschreven aan), 1608, prent, RP-P-1996-18

In een vertrek zitten zes heren (professoren?) aan een tafel en kijken toe hoe jongemannen worden "ontnard", ofwel van hun narrekappen (hoofden) worden ontdaan (waarschijnlijk om er studiehoofden van te maken). Vier regels latijns onderschrift in de marge: Hisce modis...dura patis. R.o. genummerd…

Jungfraw wagts mit mir im…

Jacob van der Heyden (toegeschreven aan), 1608, prent, RP-P-1996-20

Een jonge vrouw zit in een slede die wordt getrokken door een fraai opgetuigd paard. De koetsier staat achter haar en ment het paard met zijn zweep De slee rijdt over een stadsplein. Voor op de slee staat een amor die zijn pijl richt. Tekst in de marge: 'Jungfraw wagts mit mir im Schlitten / ich…