22 resultaten gevonden


Monogrammist AG (15e eeuw) , Martin Schongauer, 1475 - 1500, prent, RP-P-OB-1062

Een van de vijf wijze maagden uit de bijbelse parabel over de vijf wijze en vijf dwaze maagden. Een lauwerkrans op haar hoofd en de brandende olielamp in de rechterhand.

Monogrammist AG (15e eeuw), 1475 - 1500, prent, RP-P-1939-138

Christus draagt zijn kruis op weg naar Golgotha, geholpen door Simon.

Monogrammist AG (15e eeuw), 1475 - 1500, prent, RP-P-OB-957

Christus, zittend op een stenen bank en omringd door vijf mannen, krijgt een doornenkroon op zijn hoofd geduwd. Zevende prent uit een serie van twaalf.

Monogrammist AG (15e eeuw), 1475 - 1500, prent, RP-P-1939-140

Christus, vastgehouden en getreiterd door soldaten, wordt aan Pilatus getoond in diens paleis. Buiten staat een woedende menigte. Vijfde prent uit een serie van twaalf.

Monogrammist AG (15e eeuw), 1475 - 1500, prent, RP-P-OB-952

Christus biddend op de olijfberg, een kelk op de rots voor hem. Petrus en twee andere discipelen zijn in slaap gevallen, in de verte komt Judas met een groep soldaten aan. Derde prent uit een serie van twaalf.

Monogrammist AG (15e eeuw), 1475 - 1500, prent, RP-P-OB-962

Christus, opgestaan uit het graf, staat vóór de geopende tombe, een engel houdt de deksel vast. Een soldaat probeert één van de andere slapende soldaten te wekken.

Monogrammist AG (15e eeuw), 1475 - 1500, prent, RP-P-OB-955

Christus, vastgebonden aan een zuil, wordt door vier mannen gegeseld. Door een raam kijken twee mensen toe. Zesde prent uit een serie van twaalf.

Monogrammist AG (15e eeuw), 1475 - 1500, prent, RP-P-OB-950

De intocht in Jeruzalem. Christus rijdend op een ezel gevolgd door discipelen. Bij de poort van Jeruzalem legt een man zijn mantel voor Christus neer. Eerste prent uit een serie van twaalf.

Monogrammist AG (15e eeuw), 1475 - 1500, prent, RP-P-1939-141

Christus heeft de poort van de hel opengebroken. Onder de deur zijn duivels verpletterd. Adam en Eva worden door Christus uit de hel getrokken, gevolgd door een groep mensen.

Monogrammist AG (15e eeuw), 1475 - 1500, prent, RP-P-OB-960

Het lichaam van Christus wordt in het graf gelegd. Maria, Johannes en de drie Maria's bewenen het lichaam.