90 resultaten gevonden


Lucas Cranach Heinrich Aldegrever (I), 1540, prent, RP-P-OB-2811

Buste van de Duitse humanist Philipp Melanchthon, driekwart naar rechts. Boven en onder een tekst in het Latijn.

Lucas Cranach (I), 1482 - 1553, prent, RP-P-OB-4386

Maria zit met een boek op haar schoot en haar handen heeft zij gevouwen. De engel Gabriël brengt haar de boodschap dat zij zwanger zal worden. Boven de engel vliegt een duif als symbool van de Heilige Geest die op Maria neerdaalt.

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4388V

Christus wordt door soldaten voorgeleid aan Herodes. Onder in de marge is een ornament afgebeeld met putti en guirlandes. Geheel onder staat een Duitse tekst in twee regels die de tronende figuur duidt als de hogepriester Kajafas: Caiphas spricht zu ... etc. Matth. rrpi. De voorstelling is echter…

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4393

Christus wordt door soldaten bij Annas voorgeleid. Annas zit op een troon en spreekt tegen Christus. Op de grond vechten twee honden. Op het raam in de achterwand van het vertrek zijn het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van Saksen op twee schilden weergegeven.

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4398

Pontius Pilatus zit op een troon en wast zijn handen in een schaal met water die een bediende hem brengt. Christus staat met vastgebonden handen en doornenkroon op zijn hoofd tussen soldaten bij de troon. De vrouw van Pilatus houdt een wereldbol vast en zegt iets tegen haar man. Op de achterwand van…

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4401

Het dode lichaam van Christus, dat zojuist van het kruis is afgehaald, wordt ondersteund door de treurende Maria en Johannes knielt naast haar. Maria Magdalena kust de hand van Christus terwijl Jozef van Arimatea het doek vasthoudt waarmee hij Christus van het kruis nam. Nikodemus staat klaar om het…

Lucas Cranach (I), 1510 - 1514, prent, RP-P-OB-4449

De apostel Simon Zelotes wordt doormidden gezaagd terwijl hij met zijn hoofd naar beneden is vastgebonden aan een constructie van houten palen. Twee mannen houden de zaag aan de uiteinden vast en bewegen deze op en neer ter hoogte van de romp van de heilige. Mannen te paard en soldaten zijn getuigen…

Lucas Cranach (I), 1510 - 1514, prent, RP-P-OB-4451

De apostel Mattias zit geknield op de grond met zijn handen gebonden en zijn hoofd door de opening van een valbijl (voorloper guillotine) gestoken. Soldaten houden zich bezig met zijn terechtstelling. Mannen te paard kijken naar de marteldood. Op de achtergrond ligt een heuvellandschap. Boven zijn…

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4475

De heilige Hieronymus knielt voor een crucifix bij een boom. Hij doet boete door zichzelf op zijn blote borst te slaan met de steen die hij vasthoudt. Met zijn linkerhand bladert hij in een boek. Op de voorgrond zijn attributen van de heilige weergegeven, naast hem ligt een leeuw en een…

Lucas Cranach (I) , Johannes Scheffers, 1519, prent, RP-P-1910-2005

Pamflet met centraal vier afbeeldingen, daarboven staat een titel in twee regels: Een geestelyke Minne-Zang ... haar Opperste BRUIDEGOM. De coupletten zijn links en rechts en onder de afbeeldingen gerangschikt. De grote afbeelding toont Catharina van Alexandrië met gebroken wiel, omlijst met kleine…