36 resultaten gevonden


Georg Pencz, Hans Brosamer Heinrich Aldegrever, 1553, prent, RP-P-OB-2664

Christus aan het kruis, rechts van hem Maria en een van de drie Maria's, links van hem Johannes met een van de drie Maria's, aan de voet van het kruis Maria Magdalena. Drie cartouches, twee met een vierregelige tekst in het Latijn en één met een tweeregelige tekst in het Grieks, overgenomen van een…

Heinrich Aldegrever, 1533, prent, RP-P-OB-2695

Jupiter, naakt en van voren gezien, met een staf in de hand. Zijn andere hand op het hoofd van een kind met een gespannen boog. Een uit een serie van zeven prenten met goden die de planeten verbeelden.

Wolfgang Resch, 1519, prent, RP-P-1912-406

Portret van keizer Maximiliaan I en profil, het ordeteken van het Gulden Vlies om de hals. Om het portret een randschrift en eronder een onderschrift in het Duits in gotisch schrift. Op versozijde eveneens Duitse tekst in gotisch schrift.

Albrecht Dürer anoniem, 1606, prent, RP-P-OB-80.424

De grote triomfwagen. Triomfwagen ter ere van keizer Maximiliaan I bij zijn overlijden op 12 januari 1519. Wagen met de keizer getrokken door zes spannen van twee paarden. De wagen en de paarden begeleid door vrouwelijke personificaties van allerlei deugden.

Albrecht Dürer, Weduwe Cornelis Liefrinck Hans Guldenmund, 1527 - 1529, prent, RP-P-OB-21.673

De grote triomfwagen ter ere van keizer Maximiliaan I bij zijn overlijden op 12 januari 1519. Zevende blad met het vijfde span paarden met Audatia en Magnanimitas. Kopie naar het origineel van Albrecht Dürer uit 1522.

Albrecht Dürer, Herman Allertsz Koster Hans Guldenmund, 1527 - 1529, prent, RP-P-OB-21.678

De grote triomfwagen ter ere van keizer Maximiliaan I bij zijn overlijden op 12 januari 1519. Vierde blad met het tweede span paarden met Alacritas en Oportunitas. Kopie naar het origineel van Albrecht Dürer uit 1522. Genummerd: 2.

Albrecht Dürer, Herman Allertsz Koster Hans Guldenmund, 1527 - 1529, prent, RP-P-OB-21.680

De grote triomfwagen ter ere van keizer Maximiliaan I bij zijn overlijden op 12 januari 1519. Zesde blad met het vierde span paarden met Acrimonia en Virilitas. Kopie naar het origineel van Albrecht Dürer uit 1522. Genummerd: 4.

anoniem, 1512, prent, RP-P-2003-2

Christus wordt door gewapende mannen voorgeleid aan een man met een tulband op (Pilatus). Op achterzijde 26 regels Nederlandse tekst in vroeg-16de-eeuws handschrift. Deze prent is onderdeel van een serie prenten met scènes uit het Lijdensverhaal, kopieën naar Albrecht Dürers Gegraveerde Passie.

Albrecht Dürer, Claes Jansz. Visscher anoniem (II), 1553 - 1652, prent, RP-P-OB-2666

Maria met een kroon op het hoofd en het Christuskind op de arm, staand op een maansikkel, omgeven door een stralenkrans.

Albrecht Dürer Heinrich Aldegrever, 1527, prent, RP-P-OB-2673

Maria zittend op een bankje in een landschap, Christus aan haar borst.