Vrede van Luneville

Christian Josef Krüger, 1801, historiepenning, NG-VG-1-3111

Vrede van Luneville

Christian Josef Krüger, 1801, historiepenning, NG-VG-1-3089

Vrede van Teschen

Johan Friedrich Stieler, 1779, historiepenning, NG-VG-1-2809

Frederik Augustus, koning van Polen…

Johann Lorenz Holland, 1711, historiepenning, NG-VG-1-2024

Georg Lodewijk, keurvorst van…

Heinrich Peter Grosskurt, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1961

Eerste veldtocht van Johan Georg…

Martin Heinrich Omeis, 1693, historiepenning, NG-VG-1-1620

Frederik Augustus, koning van Polen…

Johann Lorenz Holland (mogelijk), 1711, historiepenning, NG-VG-1-2025

Frederik Augustus, koning van Polen…

Johann Lorenz Holland, 1711, historiepenning, NG-VG-1-2020

Overlijden van Maria II van…

Daniel Warou, 1695, historiepenning, NG-VG-1-1670

Frederik Augustus, koning van Polen…

Johann Lorenz Holland, 1711, historiepenning, NG-VG-1-2023