Eerste eeuwfeest van de terugkeer…

Sebastian Dadler, 1641, historiepenning, NG-VG-1-339

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen sierrand en omschrift. Keerzijde: gevleugelde Faam staat met voet op steen met opschrift 'Virtus' temidden van bloemstruiken, terwijl zij op bazuin blaast en in andere hand geopend boek omhoog houdt binnen omschrift.

Eerste eeuwfeest van de terugkeer…

Sebastian Dadler, 1641, historiepenning, NG-VG-1-276

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen sierrand en omschrift. Keerzijde: gevleugelde Faam staat met voet op steen met opschrift 'Virtus' temidden van bloemstruiken, terwijl zij op bazuin blaast en in andere hand geopend boek omhoog houdt binnen omschrift

Penning ter ere van Frederik…

Sebastian Dadler, 1642, historiepenning, NG-VG-1-734

Zilveren penning. Voorzijde: Frederik Hendrik met zwaard en wapenschilden van de zeven provincien zittend op troon; aan zijn voeten liggen verslagen tegenstanders binnen omschrift. Keerzijde: Willem II leidt Maria binnen in de Hollandse tuin binnen omschrift

Frederik Augustus, koning van Polen…

Johann Lorenz Holland, 1711, historiepenning, NG-VG-1-2024

Zilveren penning. Voorzijde: portret ruiter te paard met kroon en commandostaf boven wapenschild. Keerzijde: op linker tafel ligt keizerskroon, scepter en rijksappel, op rechter keurvorstelijke muts en degen tussen opschriften

Belegering van Mainz door Johan…

Martin Heinrich Omeis, 1689, historiepenning, NG-VG-1-1454

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: twee jonge arenden vliegen onder leiding van oudere arend naar zon binnen omschrift; kantschrift.

Eerste eeuwfeest van de Reformatie…

Heinrich von Rehnen, 1617, historiepenning, NG-VG-1-604

Zilveren penning. Voorzijde: portret van man met zwaard over rechter schouder (Frederik III). Keerzijde: portret van man met zwaard over rechter schouder (Johan Georg).

Vrede van Munster

Sebastian Dadler, 1648, historiepenning, NG-VG-1-794

Vergulde zilveren penning. Voorzijde: Vrede met zegetak en Oorlog met gebroken wapens staande op krijgstuig onder engeltje met palm- en olijftak binnen omschrift. Keerzijde: Geluk biedt kroon aan aan een vorst binnen tweeregelig omschrift.

Eerste eeuwfeest op het overleveren…

Sebastian Dadler, 1630, historiepenning, NG-VG-1-688

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met zwaard binnen omschrift onderbroken door vier wapenschilden. Keerzijde: opschrift

Gustaaf Adolf overwint de…

Sebastian Dadler, 1631, historiepenning, NG-VG-1-702

Zilveren penning. Voorzijde: engel met zwaard boven veldslag binnen omschrift. Keerzijde: beschenen door hemellicht met daarin naam van Jehova in Hebreeuws, staan Gerechtigheid, Standvastigheid en Vrede met zuil voor stad boven cartouche met opschrift, binnen omschrift

Vrede van Munster

Sebastian Dadler, 1649, historiepenning, NG-VG-1-797

Zilveren penning, ovaal. Voorzijde: borststuk man binnen ornamentrand en omschrift. Keerzijde: Vrede met zon, palmtak en open boek zittend op voetstuk, met aan voeten globe binnen stralenkrans en omschrift.