Portret Dr. Johann Caspar Ritter…

Josef Axmann, naar Friedrich von Amerling, 1857, prent, RP-P-1999-1434

Sforza, duke of Milan

Albrecht Schultheiss, naar Leonardo da Vinci, 1833 - 1909, prent, RP-P-1909-6109

Chiron leert Achilles de boog te…

Friedrich Rossmässler, naar Regnault, 1822, prent, RP-P-1907-5380

Predikant geeft les aan kinderen in…

A. Simon, naar L. Toussaint, 1800 - 1899, prent, RP-P-1905-2905

Kruisafname van Christus

Carl Friedrich Mayr, naar Carl Gottlieb Peschel, 1850 - 1859, prent, RP-P-1907-2431