Titelblad van De Roomse…

anoniem, 1671, prent, RP-P-OB-12.804

Titelblad van de Roomse Uilenspiegel, een boek met teksten uit verscheidene Rooms-katholieke legenden met platen van Samuel van Hoogstraten. Het was een traktaat tegen de katholieke kerk, geschreven door Jacobus Lydius. Onder de titel het drukkkersmerk: een engel met hoorn en lauwerkrans, vliegend…

Tweede titelblad voor De Roomse…

Samuel van Hoogstraten, 1648 - 1671, prent, RP-P-1896-A-19088

Tweede titelblad voor het boek van Jacob Lydius, De Roomse Uilenspiegel. Op een voetstuk liggen een bril, een kruisbeeld, en staan een kandelaar en een grote spiegel waarin een uil zichtbaar is. Een monnik kijkt in de spiegel. Door een doorkijk naar achteren is een monnik zichtbaar zwevend in de…

Kruisiging van Christus en…

François van Bleyswijck, 1740, prent, RP-P-OB-4564

De Kruisiging van Christus is het onderwerp van een allegorie met deugden, een vrouwelijke personificatie van geloof, hoop en liefde zit naast de waarheid. Een leeuw bewaakt het boek met zeven zegels dat wordt genoemd in Openbaring vers 5 en vermorzelt Satan onder zijn poot. Een Joodse hogepriester…

Venus op een wolk

Simon Fokke, naar Wouter Dam, 1755, prent, RP-P-1909-2018

Venus ligt op een wolk en houdt een spiegel boven een opengeslagen boek. De spiegel weerkaatst de zonnestralen uit de hemel op het boek. In de lucht vliegt een putto met fakkel.

Titelpagina voor: L. van den Bos,…

Arnold Houbraken, 1683, prent, RP-P-OB-48.929

Faam, met een lauwerkrans en een trompet, boven schepen op het water. Uit haar trompet komt de tekst: Altijtneering. Daarboven 17 regels in het Nederlands. Onderaan het impressum. Titelpagina voor deel 2 van (de eerste uitgave van) een boek van Lambert van den Bos met in totaal twinting prenten van…

Paus op een varken

Arnold Houbraken, 1685 - 1687, prent, RP-P-1878-A-1061

Een paus, herkenbaar aan zijn tiara, zit op een varken en voert zijn eigen uitwerpselen aan dit beest. Op de achtergrond enkele toeschouwers. Bovenaan een banderol met de titel.

Scènes uit Zacharia 14

Jan Goeree, 1716, prent, RP-P-OB-52.861

Vijf voorstellingen met een scènes uit het bijbelboek Zacharia 14. Boven links een medaillon met de verovering en verwoesting van Jeruzalem (Zach. 14: 1-4). Boven rechts een medaillon met de splitsing van de Olijfberg (Zach. 14: 4-5). In het midden bovenaan een vierhoekig kader met de komst van God…

Afgehakte hoofden voor een vorst op…

Arnold Houbraken, 1681 - 1683, prent, RP-P-OB-48.928

Op een troon zit een vorst onder een baldakijn met rechts van hem een wachter en een figuur die op een hoorn blaast. Links knielen treurende vrouwen en een man met een helm toont twee afgehakte hoofden aan de figuur op de troon. Voor de troon liggen op de grond nog twee afgehakte hoofden. Links op…

Titelpagina voor: J. Lydius,…

Arnold Houbraken, 1685 - 1687, prent, RP-P-OB-48.937

Titelpagina met daarop Faam, met een lauwerkrans en een trompet, boven schepen op het water. Daarboven elf regels in het Nederlands. Onderaan het impressum.

Vijf uitbeeldingen van psalmen

Arnold Houbraken, 1701 - 1703, prent, RP-P-OB-48.938

Vijf uitbeeldingen van psalmen, met middenin een cartouche waarop de titel in zeven regels in het Nederlands en de naam van de schrijver. Linksboven psalm 25 met een vrouw in gebed aan een tafel, rechtsboven psalm 56 met koning David en de neerdaling van de heilige Geest in de vorm van een duif,…