Waarschuwing tegen de…

Gerard van Bylaer, 1579, rekenpenning, NG-VG-3-534-D

Koperen penning. Voorzijde: twee ruiters en twee soldaten te voet met elkaar in gevecht binnen omschrift. Keerzijde: twee lijken, waarvan de hoofden op staken zijn geplaatst binnen omschrift

Filips II, koning van Spanje,…

anoniem, 1561, rekenpenning, NG-VG-3-358

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vijf wapenschilden binnen omschrift

Allegorie op de afzwering door de…

Gerard van Bylaer, 1581, rekenpenning, NG-VG-3-564

Koperen penning. Voorzijde: man met morgenster in hand probeert hond te dwingen om hetgeen hij uitgebraakt heeft weer op te eten binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: man met morgenster in hand wordt door pijl uit wolken in borst getroffen, terwijl hond op vlucht slaat binnen omschrift.

Maria van Hongarije doet te Brussel…

anoniem, 1555, rekenpenning, NG-VG-3-312

Koperen penning. Voorzijde: Gerechtigheid met weegschaal in rechter- en getrokken zwaard in linkerhand binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild in cartouche binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, rekenpenning…

anoniem, 1557, rekenpenning, NG-VG-3-324

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: tweekoppige adelaar onder kroon met wapenschild voor borst binnen omschrift

Filips II, koning van Spanje,…

anoniem, 1561, rekenpenning, NG-VG-3-361

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vijf wapenschilden binnen omschrift

Filips II, koning van Spanje,…

anoniem, 1556, rekenpenning, NG-VG-3-318

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangen met orde van Gulden Vlies boven cijfers 5 en 6 binnen omschrift

Wonderbaarlijke ommekeer der…

anoniem, 1576, rekenpenning, NG-VG-3-493

Zilveren penning. Voorzijde: ruiter te paard binnen omschrift. Keerzijde: knielende man met gevouwen handen en blik hemelwaarts, voorstellende Gideon; aan zijn voeten vacht, die niet nat wordt ondanks de uit hemel vallende dauw binnen omschrift; afsnede: jaartal

Het calvinistische geloof als…

anoniem, 1575, rekenpenning, NG-VG-3-459

Koperen penning. Voorzijde: driehoekige steen boven gekroond wapenschild binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: Jehovah in Hebreeuws schift, omgeven door stralenkrans binnen omschrift.

Godsdienstijver van de Staten van…

anoniem, 1575, rekenpenning, NG-VG-3-471

Koperen penning. Voorzijde: brandende bijbel met zeven zegels binnen omschrift. Keerzijde: tien brandende harten binnen omschrift