Afzwering door de Staten-Generaal…

Gerard van Bylaer, 1583, rekenpenning, NG-VG-3-605

Zilveren penning. Voorzijde: op aanwijzing van Filips II, afgebeeld als toekijkende man met kroon en scepter, bindt knielende Spaanse soldaat voeten vast van zittende vrouw, voorstellende Nederlanden; op achtergrond schiet Nederlandse leeuw te hulp binnen omschrift. Keerzijde: man, voorstellende…

Allegorische waarschuwing tegen de…

anoniem, 1603, rekenpenning, NG-VG-3-939

Zilveren penning. Voorzijde: uitbeelding van fabel van vos en haan binnen omschrift. Keerzijde: plattegrond van vesting Oostende binnen omschrift

Afwijzing van de soevereiniteit…

anoniem, 1585, rekenpenning, NG-VG-3-650

Zilveren penning. Voorzijde: twee mannen eten hooi met een ezel en een paard binnen omschrift. Keerzijde: zittende vrouw, voorstellende Elisabeth, koningin van Engeland, geeft rozen aan twee Staatse afgezanten binnen omschrift

Mislukte aanslag op het leven van…

Gerard van Bylaer, 1582, rekenpenning, NG-VG-3-597

Koperen penning. Voorzijde: Jauregui schiet prins van Oranje kogel door hoofd binnen omschrift. Keerzijde: Filips II met kroon en scepter, vergezeld van raadsheer en lijfwacht, beziet rampen, die hemel over hem uitstort binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Inval van Albrecht, aartshertog van…

anoniem, 1596, rekenpenning, NG-VG-3-813-A

Koperen penning. Voorzijde: Staatse leger en troepen onder leiding van de aartshertog van elkaar gescheiden door een schild, dat door hand uit wolken wordt vastgehouden binnen omschrift. Keerzijde: biddende Nederlandse maagd, zittend naast gekroond wapenschild in omheinde tuin; links: een soldaat…

Overwinning in de slag bij Turnhout…

anoniem, 1597, rekenpenning, NG-VG-3-840

Zilveren penning. Voorzijde: opschrift. Keerzijde: drie wapenschilden verbonden door lint binnen omschrift

Maurits, graaf van Nassau,…

anoniem, 1601, rekenpenning, NG-VG-3-908

Koperen penning. Voorzijde: portret man met zwaard in rechterhand, rustend op schouder binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift

Macht van de Zeven Verenigde…

anoniem, 1613, rekenpenning, NG-VG-3-1048-B

Koperen penning. Voorzijde: bundel van zee met lint samengebonden pijlen binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Allegorie op de wreedheden door de…

anoniem, 1598, rekenpenning, NG-VG-3-856-A

Koperen penning. Voorzijde: drie naakte mannen heffen dreigend hun wapens hemelwaarts binnen omschrift. Keerzijde: dezelfde drie mannen, dood ter aarde liggend, getroffen door bliksem; in wolken naam Jehova in Hebreeuws schrift binnen omschrift

Overwinning in de slag bij Turnhout

anoniem, 1597, rekenpenning, NG-VG-3-838

Koperen penning. Voorzijde: Staatse troepen verjagen de Spanjaarden; op achtergrond gezicht op stad Turnhout binnen omschrift. Keerzijde: drie wapenschilden verbonden door lint binnen omschrift