Koning Abimelech geeft Sara terug…

Jacob Folkema, 1791, prent, RP-P-1933-32

Twee Bijbelse voorstellingen uit Gen. 20 en 21. Koning Abimelech geeft Sara terug aan Abraham, en de besnijdenis van Isaak. Twee voorstellingen van één plaat, elk voorzien van een titel in het Nederlands en Frans. Geheel rechtsonder genummerd: 10.

Transport van de Ark van het…

Jacob Folkema, 1722, prent, RP-P-1964-3421

In een omlijsting het transport van de Ark van het Verbond. De kist staat op een kar te midden van een stoet soldaten en priesters. Links staat Mozes. Een vrouw met kind bij obelisk en een treurende vrouw bij een ruïne van een obelisk flankeren de omlijsting.

Embleem: kaalheid

Jan Goeree, 1723, prent, RP-P-OB-52.849

Een embleem met op de voorgrond een man en een vrouw die rouwen om de dood van hun kind. De man heeft zijn hoofd afgedekt. Hij heeft zijn haar afgeknipt. Het ligt als offer naast het lijk van zijn kind. Aan de andere kant van het lijk de moeder, die uit verdriet haar haren uittrekt. Beiden zitten…

Embleem: luipaard

Jan Goeree, 1723, prent, RP-P-OB-52.844

Een cartouche met in het midden een medaillon met het portret van Alexander de Grote in profiel. Aan weerszijden van het medaillon een luipaard en een geit. Boven het medaillon twee luipaarden. Onder het medaillon het derde beest uit het visioen van Daniël (Daniël 2), symbool voor het rijk van…

Embleem: Baäl

Jan Goeree, 1722, prent, RP-P-OB-52.868

Een voetstuk met Jupiter (D.O.M.) op een troon. Putti brengen offerwaren aan en versieren het standbeeld met bloemen. Op de voorgrond medaillons met afgoden. Op de achtergrond andere standbeelden van afgoden, onder andere Baäl Moloch en Pan.

Embleem: maagd

Jan Goeree, 1723, prent, RP-P-OB-52.842

Bovenop een voetstuk een met bloemen versierd medaillon met het portret van de Romeinse maagd Lucretia. Het voetstuk draagt een voorstelling van een ontluikende tulp, met rondom een zwerm bijen. Links van het voetstuk de maagd Maria met het Christuskind. Rechts de personificatie Deugdzaamheid…

Verzameling van personen en dieren…

Jan Goeree, 1722, prent, RP-P-OB-52.869

Op de voorgrond links trachten enkele putti een aal in de handen te houden. Een aap aanschouwt hun vergeefse poging. In het midden een monument met het portret van Hagar. Naast het monument de hebreeuwse hogepriester Aäron. Onder het monument een adder. Rechts op de voorgrond struikelt een putto…

Embleem: azijn

Jan Goeree, 1722, prent, RP-P-OB-52.848

Cartouche met bovenaan de letter A. Een putto aan weerszijden van de letter. Ze gieten azijn in een schaal. In het midden in de cartouche een embleem met Christus aan het kruis. Een soldaat biedt Christus een spons doordrenkt met azijn aan.

Embleem: haak

Jan Goeree, 1723, prent, RP-P-OB-52.840

Een tuin met een vijver. Op de voorgrond wordt een worm aan een haak gedaan door een putto. In het midden vist een putto in de tuinvijver en op de achtergrond wordt een vis gevangen. Op de voorgrond links een vaas op een voetstuk met de voorstelling van Adam en Eva in de tuin. Op het voetstuk een…

Embleem: boshout

Jan Goeree, 1722, prent, RP-P-OB-52.846

Cartouche met boven twee putti. Een speelt muziek, de andere kamt zijn haar. In het midden in de cartouche een embleem met een putto die een tol drijft met een zweep. Boshout werd gebruikt voor het maken van drijftollen.