Sluiting van verbond van…

Johannes Josephus van Baerll, 1782, historiepenning, NG-VG-1-2848-A

Zilveren penning. Voorzijde: staande man met vlag in linkerhand, voortsellende Verenigde Staten van Amerika, reikt olijftak aan zittende Nederlandse maagd met vrijheidshoed op speer en schild in linkerhand Mercuriusstaf; op achtergrond vat koopwaren binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde:…

Vijfentwintigjarig bestaan van de…

Johannes Josephus van Baerll, 1783, historiepenning, NG-VG-1-2865

Zilveren ovale penning met draagoog. Voorzijde: gehelmde Minerva met lans legt lauwerkrans op altaar, waarop vrijmetselaarswerktuigen liggen en waarvan basis is versierd met troffel binnen lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Van stapel lopen van het…

Johannes Josephus van Baerll, 1782, kopie, NG-VG-1-2843

Loden penning. Voorzijde: romp van schip, dat voor anker ligt binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift.

Schutterij van St. Joris of de…

Johannes Josephus van Baerll, 1784, draagteken, NG-VG-10-80

Zilveren penning aan draagoog. Voorzijde: gehelmde St. Joris met wapperende mantel te paard met speer in rechterhand bestrijdt ter aarde liggende draak binnen keten van vuurslagen, waaraan Gulden Vlies hangt en keten gevormd uit speren, vaandels, kanonnen en schilden, waaraan kruis van de orde van…