De Sint-Elisabethsvloed

Meester van de Heilige Elisabeth-Panelen, ca. 1490 - ca. 1495, schilderij, SK-A-3147-B

De Sint Elisabethsvloed, watersnood op 18-19 november 1421. Het door de ramp getroffen landschap in vogelvlucht. Rechtsboven de dijkdoorbraak. Op de voorgrond en op het middenplan proberen mensen zichzelf en hun bezittingen in boten te redden, in het water drijven de lichamen van verdronken mensen…

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Slag bij Leuven, 1831

anoniem, 1831 - 1832, prent, RP-P-OB-88.440

De prins van Oranje en prins Frederik te paard tussen de Nederlandse infanterie en artillerie tijdens de slag bij Leuven op 12 augustus 1831. Op de voorgrond de lichamen van enkele gesneuvelde Belgische soldaten. In de verte de torens van de stad Leuven. Zonder vierregelig vers onder de titel.

Portret van Willem Boudewijn Donker…

Gerhardus Fredericus Eilbracht, naar Augustin Luc Demoussy, 1848, prent, RP-P-OB-28.102

De geportretteerde is naar rechts gewend. Hij draagt een ridderorde op de revers van zijn jas. Onder het portret zijn naam en een drie regelig onderschrift.

Begrafenisstoet van Koning Willem…

Gerhardus Fredericus Eilbracht, naar Gijsbertus Craeyvanger, Reinier Craeyvanger, 1826 - 1854, prent, RP-P-OB-28.107

In het midden van de stoet rijdt de lijkkoets, omringt door figuren en voortgetrokken door acht paarden. In de voorgrond staat een portretbuste van de koning met daaronder 'Quatre-Bras', een verwijzing naar de Slag bij Quatre-Bras op 16 juni 1815, twee dagen voor de slag bij Waterloo. Links van de…

Schetsboek met 65 bladen

Johannes Christiaan Schotel, 1797 - 1838, schetsboek, BI-1890-2974-B

Schetsboek bestaande uit 65 bladen met voornamelijk zeilschepen op het water, bij kades en havens en voor kusten.