Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Vaas met decor van twee tekkels

De Dordtsche Kunstpotterij, ca. 1903 - ca. 1908, vaas, BK-1976-67

Brug over de Koningshaven te…

Johann Georg Hameter, 1876, fotomechanisch procedé, RP-F-F80013

Allegorie op de verwelkoming van…

Gerrit Gerritsz van Fenaem, naar onbekend, 1651 - 1680, prent, RP-P-1879-A-2944