Verschillende beroepen

F. Houtkamp, 1758 - 1787, prent, RP-P-OB-88.062

Blad met twaalf voorstellingen van allerlei verschillende beroepen en ambachten. Onder elk plaatje een vierregelig versje in het Fries. Genummerd rechtsboven: N. 97. Ca. 1825-1850.

Ambachten en beroepen

Alexander Cranendoncq, 1822 - 1849, prent, RP-P-1936-282

Blad met 12 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals landmeter, drogist en kaarsenmaker. Onder elke afbeelding een titel en een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 71.

Beroepen en bezigheden

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, prent, RP-P-1898-A-20048

Blad met 15 voorstellingen van verschillende beroepen en bezigheden voor mannen en vrouwen. Onder elke figuur een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 11.

Beroepen en bezigheden

Mindermann & Co., 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.569

Blad met 15 voorstellingen van verschillende beroepen en bezigheden voor mannen en vrouwen. Onder elke figuur een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 11.

Zie, lieve jeugd, u hier weêr…

Van de Grampel & Bakker Schalekamp, 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.583

Blad met 12 voorstellingen van figuren, dieren en voorwerpen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 20.

Verschillend werk, door 't brein…

I.I. de Lanier, 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.660

Blad met 4 voorstellingen van verschillende bezigheden, waaronder schermen en op het land werken. Onder elke voorstelling een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 52.

Figuren en bezigheden

Mindermann & Co., 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.665

Blad met 12 voorstellingen van verschillende figuren en bezigheden, zoals een dronkenlap, een vrouw die poffertjes bakt en een zakkenroller. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 54.

Straatverkopers

Van de Grampel & Bakker Schalekamp, 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.571

Blad met 12 voorstellingen van straatverkopers, zoals een ganzenverkoper, een boterverkoopster en een zalmverkoper. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N 12.

Militairen

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.576

Blad met 6 voorstellingen van militairen in gevecht. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 16.

Een nuttig allerlei kan hier uw oog…

Jan de Lange (II), 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.588

Blad met 36 voorstellingen van figuren, dieren, planten en voorwerpen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 23.