Verschillende beroepen

F. Houtkamp, 1758 - 1787, prent, RP-P-OB-88.062

Blad met twaalf voorstellingen van allerlei verschillende beroepen en ambachten. Onder elk plaatje een vierregelig versje in het Fries. Genummerd rechtsboven: N. 97. Ca. 1825-1850.

Ambachten en beroepen

Alexander Cranendoncq, 1822 - 1849, prent, RP-P-1936-282

Blad met 12 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals landmeter, drogist en kaarsenmaker. Onder elke afbeelding een titel en een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 71.

Straatverkopers

Schalekamp & Van de Grampel, 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.723

Blad met 36 voorstellingen van straatverkopers, zoals een kammen- en lintenverkoper, een mattenverkoopster en een fruitverkoper. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: N 78.

Het brieschend paard, dat op zijn…

I.I. de Lanier, 1787 - 1822, prent, RP-P-OB-204.711

Blad met 8 voorstellingen van militairen te paard. Genummerd rechtsboven: N. 72.

Figuren en bezigheden

J.J. Bollemij, 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.716

Blad met 12 voorstellingen van figuren en bezigheden. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 74.

Beroepen en ambachten

Mindermann & Co., 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.709

Blad met 12 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals drogist, kaarsenmaker en kapper. Onder elke voorstelling een titel en een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 71.

Zoo kan het fabeldicht u leeren en…

Schalekamp & Van de Grampel, 1787 - 1849, prent, RP-P-OB-204.730

Blad met 6 voorstellingen van fabels. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 82.

Beroepen en bezigheden

Alexander Cranendoncq, 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.747

Blad met 12 voorstellingen van beroepen en bezigheden, zoals vissen, schaatsen en wafels bakken. Onder elke afbeelding een titel en een onderschrift. Genummerd rechtsboven: N. 90.

Figuren en bezigheden

Mindermann & Co., 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.704

Blad met 3 horizontale rijen met voorstellingen van verschillende figuren en bezigheden. Onder elke rij twee maal een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 69.

Hier vindt de jeugd, tot haar…

Van de Grampel & Bakker Schalekamp, 1822 - 1849, prent, RP-P-OB-204.742

Blad met 24 voorstellingen over het leven van Tijl Uilenspiegel. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 89.