Internationale tentoonstelling van…

Salomon de Vries, 1877, prijspenning, NG-VG-6-133

Tinnen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op paleis van Volksvlijt binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Vereeniging ter Bevordering van…

Karel Wiener, 1859, prijspenning, NG-VG-6-59

Bronzen penning. Voorzijde: vrouw in antieke kledij, voorstellende Nederland, leunt met linkerhand op naast haar staand wapenschild en houdt met haar rechterhand bundel lauwerbladeren boven vaas, kamrad met onderstel, kan, bijenkorf, manometer, hefboom en truweel; achter haar: stoomketel binnen…

Bataafsch Genootschap van…

Gerrit van Moelingen (I) (mogelijk), 1779, prijspenning, NG-VG-1-2811

Zilveren penning. Voorzijde: gesluierde vrouw, voorstellende de Ondervinding, houdt in haar rechterhand magneet, waaraan anker hangt en in haar linkerhand staf met daaromheen wimpel met opschrift; links een smeltkroes op driepoot, versierd met wapenschild, rechts weegtoestel, versierd met…

Genootschap tot Bevordering der…

Johann Heinrich Schepp, 1790, kopie, NG-VG-1-2970

Loden penning. Voorzijde: beschenen door hemellicht strekt vrouw met wapenschild, haar arm, waaromheen slang kronkelt, uit naar brandend altaar, versierd met guirlande; achter haar een afgebroken en een met lauwerkrans omhangen zuil; afsnede: wapenschild. Keerzijde: leeg veld binnen myrtekrans en…

Oeconomische Tak van de Hollandsche…

Johann Heinrich Schepp, 1785, prijspenning, NG-VG-1-2893

Gouden penning. Voorzijde: man in Romeinse kledij, voorstellende Vaderlandsliefde, houdt in zijn rechterhand een lauwerkrans en zet met zijn andere hand eikenkrans op hoofd van Nijverheid, die hoorn van overvloed in handen houdt en tegen bijenkorf leunt; op achtergrond opgaande zon binnen omschrift.…

Tekenakademie Pictura te…

anoniem, 1780, prijspenning, NG-VG-1-2822

Zilveren penning. Voorzijde: opschrift door horizontale lijn in twee vlakken verdeeld boven gekruiste myrtetak en dubbele tekenpen. Keerzijde: opschrift onder lauwerkrans, boven gekruiste palm- en myrtetak.

Tekenakademie Pictura te…

Johann Conrad Marmé, 1780, prijspenning, NG-VG-1-2821

Zilveren penning. Voorzijde: jonge man begiet met gieter bloembed en strooit met linkerhand achter zijn rug penningen, die opgevangen worden door twee genii, waarvan rechter sikkel in hand heeft, waarmee hij voor hem staand graan snijdt; daarboven op wolk zit vrouw met bos bloemen in hand,…

Prijspenning, verleend aan Bart van…

Noordwal, 1868, penning, NG-2004-74

Zilveren penning. Voorzijde: naar links gekeerde zittende vrouwenfiguur met in linkerhand een wapenschild waarop Nederlandse Leeuw, in de rechterhand twee lauwerkransen. Op de achtergrond links diverse (industriële) gereedschappen en rechts de kop van een leeuw. Onder opschrift, datum en signatuur.…

Vereeniging ter Bevordering van…

Karel Wiener, 1859, prijspenning, NG-VG-6-59-A

Bronzen penning. Voorzijde: vrouw in antieke kledij, voorstellende Nederland, leunt met linkerhand op naast haar staand wapenschild en houdt met haar rechterhand bundel lauwerbladeren boven vaas, kamrad met onderstel, kan, bijenkorf, manometer, hefboom en truweel; achter haar: stoomketel binnen…