Sententie uyt-ghesproocken ende…

H. Potz., 1619, pamflet, NG-483

Pamflet van 16 ongenummerde pagina's, wel voorzien van folio-aanduiding. Titelpagina met gekroonde leeuw, klimmend naar links, met zwaard en pijlenbundel, in cartouche met plantmotieven; op keerzijde van titelpagina het privilegie verleend door de heren van de Staten Generaal. Opschrift titelpagina…

Proclamatie

Ads Ploos van Amstel, 1798, pamflet, NG-867

8 genummerde pp, waarin een proclamatie van de constituerende vergadering + inhoudsopgave van de staatsregeling, uit een groter geheel; was eens ingenaaid. Opschrift; p. 1. b.: 'Gelijkheid, Vrijheid, / Broederschap'. Gedateerd; p. 4: 23 Maart 1798.

Pamflet op Willem IV bij zijn…

Anthoni de Groot & Zoonen, 1751, pamflet, RP-P-1985-376

Pamflet op de persoonlijkheid van de prins en stadhouder Willem IV bij zijn overlijden, 22 oktober 1751. Dubbelgevouwen blad op vier zijden bedrukt met tekst in lijst met vignetten aan het begin en eind.

Publicatie

J.A. de Vos van Steenwyk, 1796, pamflet, NG-2008-45

Gedrukte openbare bekendmaking naar aanleiding van de bezetting door Frankrijk van Nederland. Bekendmaking van de Nationale Vergadering dat verarmde teruggekeerde patriottische vluchtelingen onder voorwaarden hulp kunnen krijgen.

Extract uit het Register der…

anoniem, 1795, pamflet, NG-2008-44

Gedrukte openbare bekendmaking naar aanleiding van de bezetting door Frankrijk van Nederland. 15 Genummerde en bedrukte bladzijden op 5 dubbelgevouwen bladen, bevattende teksten betreffende het bijeenroepen en samenstellen van de Nationale Vergadering: extract uit register van resoluties van de…

Sententie van Cornelis de Witt,…

Jacobus Scheltus (I), 1672, pamflet, RP-P-OB-77.133

Tekstblad met de sententie van verbanning van Cornelis de Witt door het hof van de staten van Holland en West-Friesland, 20 augustus 1672. Bovenaan een vignet van de Hollandse Leeuw in de Hollandse Tuin.

Extract Uyt den Brieff vanden…

Maarten Harpertszoon Tromp, 1653, pamflet, NG-24

Eenzijdig bedrukt blad papier, met verhaal over de 3-daagse zeeslag in 1653. Gedateerd; r.o.: Anno 1653.

Brief van de overwinning in de…

Isaac Burghoorn, 1639, tekstblad, RP-P-OB-76.944

Pamflet in de vorm van een brief van de overwinning in de zeeslag bij Duins tussen de Spaanse vloot onder bevel van Antonio de Oquendo en de Staatse vloot onder Maarten Harpertsz. Tromp, 21 oktober 1639. Tekst in 2 kolommen, afgesloten met: Hellevoetsluis / 28 oktober 1639. In de kantlijn enkele…

Uytdruk der Zinnebeelden en Advisen…

Hendrik Pola, 1705, prent, RP-P-1927-253

Uitleg van de zes zinnebeelden op de meibomen opgericht door de schutterij van 't Colombyne Vendel van de officier J. Royer te Den Haag, 1705. Bovenaan zes allegorische figuren verwijzende naar de Staten van Holland en West-Friesland, de Staten-Generaal, de prins en prinses van Oranje, de heer van…

Formulier

W. van 't Rood-Gerth van Wijk, 1948, pamflet, NG-1983-17-E

Eenzijdig bedrukt: Secr.: Van Hogenhocklaan 134... verdere verspreiding.