Extract Uyt den Brieff vanden…

Maarten Harpertszoon Tromp, 1653, pamflet, NG-24

Eenzijdig bedrukt blad papier, met verhaal over de 3-daagse zeeslag in 1653. Gedateerd; r.o.: Anno 1653.

Pamflet De Gemeenschapelijke Actie…

W. van 't Rood-Gerth van Wijk, 1948, pamflet, NG-1983-17-F

Eenzijdig bedrukt: L.S. De Gemeenschapelijke Actie van Nederlandse Vrouwen verenigd... W. Van 't Rood-Gerth van Wijk, Secretaresse.

Open brief aan de Minister…

Gemeenschappelijke Actie van Nederlandse Vrouwen, 1948, pamflet, NG-1983-17-A

Dubbelzijdig bedrukt. Voorzijde: Open brief / Aan Zijn Excellentie de Minister-President... Keerzijde: 3. In Augustus 1947 berichtte Dr. van Mook...

Proclamatie

Ads Ploos van Amstel, 1798, pamflet, NG-867

8 genummerde pp, waarin een proclamatie van de constituerende vergadering + inhoudsopgave van de staatsregeling, uit een groter geheel; was eens ingenaaid. Opschrift; p. 1. b.: 'Gelijkheid, Vrijheid, / Broederschap'. Gedateerd; p. 4: 23 Maart 1798.

Uytdruk der Zinnebeelden en Advisen…

Hendrik Pola, 1705, prent, RP-P-1927-253

Uitleg van de zes zinnebeelden op de meibomen opgericht door de schutterij van 't Colombyne Vendel van de officier J. Royer te Den Haag, 1705. Bovenaan zes allegorische figuren verwijzende naar de Staten van Holland en West-Friesland, de Staten-Generaal, de prins en prinses van Oranje, de heer van…

Extract uit het Register der…

anoniem, 1795, pamflet, NG-2008-44

Gedrukte openbare bekendmaking naar aanleiding van de bezetting door Frankrijk van Nederland. 15 Genummerde en bedrukte bladzijden op 5 dubbelgevouwen bladen, bevattende teksten betreffende het bijeenroepen en samenstellen van de Nationale Vergadering: extract uit register van resoluties van de…

Nog steeds 15000 Nederlanders de…

W. van 't Rood-Gerth van Wijk, 1948, pamflet, NG-1983-17-D

Eeenzijdig bedrukt: Nog steeds 15000 Nederlanders... Adres:

Publicatie

J.A. de Vos van Steenwyk, 1796, pamflet, NG-2008-45

Gedrukte openbare bekendmaking naar aanleiding van de bezetting door Frankrijk van Nederland. Bekendmaking van de Nationale Vergadering dat verarmde teruggekeerde patriottische vluchtelingen onder voorwaarden hulp kunnen krijgen.

Memorandum aan de Minister…

Gemeenschappelijke Actie van Nederlandse Vrouwen, 1948, pamflet, NG-1983-17-C

Dubbelzijdig bedrukt. Voorzijde: Memorandum overhandgd aan de Minister President na de auditie... Keerzijde: Van vrijwilligheid is hier geen sprake...

Brief van de overwinning in de…

Isaac Burghoorn, 1639, tekstblad, RP-P-OB-76.944

Pamflet in de vorm van een brief van de overwinning in de zeeslag bij Duins tussen de Spaanse vloot onder bevel van Antonio de Oquendo en de Staatse vloot onder Maarten Harpertsz. Tromp, 21 oktober 1639. Tekst in 2 kolommen, afgesloten met: Hellevoetsluis / 28 oktober 1639. In de kantlijn enkele…