Overlijden van Jan Isaac Rauwertz,…

Gijsbert van Moelingen, 1773, familiepenning, NG-VG-1-2755

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gehelmd wapenschild binnen omschrift

Overlijden van Samuel de la…

Nicolaas van Swinderen, 1751, familiepenning, NG-VG-1-2567

Zilveren penning. Voorzijde: rouwkleed met opschrift onder gevleugelde zandloper. Keerzijde: opschrift onder brandende olielamp, boven doodshoofd tussen twee brandende fakkels

Overlijden van Petrus Camper,…

Franciscus Hemsterhuis, 1789, familiepenning, NG-VG-1-2966

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift in Grieks. Keerzijde: Aesculapius zittend tegenover zuil, waar slang zich omheen heeft gekronkeld binnen omschrift in Grieks

Overlijden van Jean Royer,…

Johann Heinrich Schepp, 1783, familiepenning, NG-VG-1-2866

Zilveren penning. Voorzijde: tombe, waarover kleed hangt met opschrift; boven op tombe ligt doodshoofd tussen twee palmtakken, aan voet van tombe gevleugelde zandloper; op achtergrond cipressen, beschenen door zonlicht. Keerzijde: opschrift onder rokende olielamp en boven twee gekruiste fakkels

Overlijden van Henricus Velse,…

Nicolaas van Swinderen, 1744, familiepenning, NG-VG-1-2373

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: op een tombe met opschrift op basis zitten gevleugelde Tijd met zandloper en naast hem liggende zeis, en de Hervormde kerk, afgebeeld als huilende vrouw, die met doek haar tranen afveegt; samen houden zij een wapenschild vast…