Maria Louise, prinses van…

Nicolaas van Swinderen, 1759, landdagpenning, NG-VG-1-2615

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw met sluier binnen omschrift. Keerzijde: twee wapenschilden onder kroon, omringd door weduwesnoer binnen rand van elf met keten aan vrijheidshoed tussen jaartal gebonden wapenschilden

Willem IV benoemd tot ridder van de…

Nicolaas van Swinderen, 1733, historiepenning, NG-VG-1-2247

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omgeven door orde van kouseband binnen omschrift

Anna van Hannover, prinses van…

Nicolaas van Swinderen, 1752, landdagpenning, NG-VG-1-2575

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: twee wapenschilden, waarvan linker omhangen met orde van Kouseband, onder kroon binnen rand van elf met keten aan vrijheidshoed gebonden wapenschilden

Willem V, prins van Oranje-Nassau,…

Johann Heinrich Schepp, 1788, landdagpenning, NG-VG-1-2955

Gouden penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen rand van elf met keten aan vrijheidshoed gebonden wapenschilden