Extra editie van de 's Gravenhaegse…

anoniem, 1759, krant, RP-P-OB-84.528

Extra editie van de 's Gravenhaegse Vrijdagse Courant van 23 februari 1759 No. 24. Met een beschrijving van de lijkstatie van prinses Anna op 23 februari 1759. Bovenaan een allegorisch vignet met het monogram van de prinses. Blad in een ornamentele rand met doodskoppen, gedoofde fakkels en andere…

Extra editie van de 's Gravenhaegse…

anoniem, 1759, krant, RP-P-OB-84.527

Extra editie van de 's Gravenhaegse Courant van 9 februari 1759 No. 18. Voorstelling van de praalzaal met het paradebed waarop op 5 februari het opgebaarde lichaam van prinses Anna is gelegd. Op het blad onder de plaat een beschrijving van de zaal in 2 kolommen. Bovenaan een vignet met het Haagse…

'sGravenhaegse Vrydagse Courant van…

Anthoni de Groot, 1752, krant, RP-P-OB-84.434

Aflevering van de 'sGravenhaegse Vrydagse Courant van vrijdag 4 februari 1752 met een beschrijving van de rouwstoet van stadhouder Willem IV zoals die plaatsvond te Delft op die dag. Dubbelgevouwen blad op vier bladzijden bedrukt, de eerste twee bladzijden met rouwranden.

's Gravenhaegse Maendagse…

Stephanus de Groot, 1767, krant, RP-P-OB-84.662

Exemplaar van de 's Gravenhaegse Maendagse Na-Courant van 12 oktober 1767 met in twee kolommen een beschrijving van het huwelijk van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen te Berlijn op 4 oktober 1767. Bovenaan een vignet met het stadswapen van Den Haag.

's Gravenhaegse Extra Courant van…

Pierre Gosse en Zoon jr., 1772, prent, RP-P-OB-84.816

Aflevering nr. 113 van de 's Gravenhaegse Extra Courant van 17 september 1772, naar aanleiding van de doop van prins Willem Frederik. Blad met drie kolommen tekst in een ornamentale rand van fileten en vignetten. Bovenaan vignetten met de gekroonde wapens van de prins en prinses en het stadswapen…

's Gravenhaegse Extraordinaire…

Stephanus de Groot, 1767, prent, RP-P-OB-84.676

Aflevering nr. 134 van de 's Gravenhaegse Extraordinaire Courant van 10 november 1767 met een beschrijving van de reis naar Holland en de intrede van de pas getrouwde stadhouder Willem V en zijn echtgenote prinses Wilhelmina van Pruisen te Den Haag op 9 november 1767. Blad met drie kolommen tekst in…

De 's Gravenhaegse Maendagse…

anoniem, 1751, krant, RP-P-OB-84.181

De 's Gravenhaegse Maendagse Courant van 25 october, afl. nr. 128, met het bericht van het overlijden van prins Willem IV, 1751. Krant bedrukt aan beide zijden met bovenaan een vignet met het wapen van Den Haag. Keerzijde met zwarte rouwranden en met het bericht over de omstandigheden waarin de…

Nederlandsche Staatscourant. Ao.…

Bureau der Nederlandsche Staats-Courant, 1815, tekstblad, RP-P-OB-87.170

Aflevering van de Nederlandsche Staatscourant van 3 april 1815, met het nieuws van de intrede op 30 maart te Brussel door koning Willem I en van de strijd tegen Napoleon. Dubbelgevouwen blad bedrukt op alle vier zijden.

Extra-Ordinaire Haagsche Courant…

Johannes de Groot en Zoonen, 1795, prent, RP-P-OB-86.511

Aflevering van de krant Extra-Ordinaire Haagsche Courant van 8 juni 1795 met een beschrijving van het volksfeest bij de alliantie gesloten tussen de Franse en de Bataafse Republiek in Den Haag op 16 mei 1795. Blad met tekst in vier kolommen, versierd in de randen met fileten en vignetten met…

's Gravenhaagsche Courant met het…

Bureau der 's Gravenhaagsche Courant, 1819, tekstblad, RP-P-OB-87.355

Aflevering van de 's Gravenhaagsche Courant van 18 oktober 1819 met het nieuws van het overlijden van Frederica Louisa Wilhelmina, prinses van Oranje-Nassau, weduwe van hertog Karl George August van Brunswijk, op 15 oktober 1819. Dubbelgevouwen blad met om de tekst zwarte rouwranden en onderaan een…