Nacourant bij de 's Gravenhaegse…

Anthoni de Groot, 1751, krant, RP-P-OB-84.182

Nacourant bij de 's Gravenhaegse Maendagse Courant van 25 oktober, afl. nr. 128, met een bericht over de lijkschouwing van de overleden prins Willem IV en van de rouwkleding op het hof. Blad bedrukt op één zijde, bovenaan een vignet met het wapen van Den Haag.

's Gravenhaagse Extraordinaire…

P. Gosse en Zoon, 1791, prent, RP-P-OB-76.785

Aflevering van de 's Gravenhaagse Extraordinaire Courant van 2 November 1791, naar aanleiding van de inhaling te Den Haag op 2 november van het pasgetrouwde paar van prins Willem Frederik en prinses Wilhelmina van Pruisen, getrouwd op 1 oktober 1791 te Berlijn. Tekst in drie kolommen binnen een…

's Gravenhaegse Extra Courant van 4…

Pierre Gosse en Zoon jr., 1774, prent, RP-P-OB-84.832

Aflevering nr. 27 van de 's Gravenhaegse Extra Courant van 4 maart 1774, naar aanleiding van de doop van prins Willem George Frederik op 3 maart te Den Haag. Blad met drie kolommen tekst in een ornamentale rand van fileten. Bovenaan een vignet met de gekroonde wapens van de prins en prinses.

's Gravenhaegse Maendagse…

Stephanus de Groot, 1767, krant, RP-P-OB-84.662

Exemplaar van de 's Gravenhaegse Maendagse Na-Courant van 12 oktober 1767 met in twee kolommen een beschrijving van het huwelijk van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen te Berlijn op 4 oktober 1767. Bovenaan een vignet met het stadswapen van Den Haag.

's Gravenhaegse Maendagse…

Stephanus de Groot, 1766, krant, RP-P-OB-84.609

Aflevering van de 's Gravenhaegse Maendagse Na-Courant van 10 maart 1766 ter gelegenheid van de installatie van prins Willem V als erfstadhouder in de Staten-Generaal op 8 maart. Blad op één zijde bedrukt met een beschrijving van de gebeurtenissen. Binnen een ornamentele rand opgebouwd uit fileten…

Aflevering van de 's Gravenhaegse…

Stephanus de Groot, 1765, krant, RP-P-OB-84.600

Aflevering nr. 71 van 14 juni 1765 van de 's Gravenhaegse Vrydagse Courant met een beschrijving op beide zijden van de begrafenis van prinses Maria Louise te Leeuwarden op 13 juni 1765. Bovenaan een vignet met het stadswapen van Den Haag.

Extra editie van de 's Gravenhaegse…

Stephanus de Groot, 1760, krant, RP-P-OB-84.553

Extra editie van de 's Gravenhaegse Courant van 8 maart ter gelegenheid van het huwelijk van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg met prinses Carolina in de Grote Kerk te Den Haag op 5 maart 1760. Rechtsboven genummerd: No. 29. Tekst met een beschrijving van de huwelijksceremonie in drie kolommen.…

's Gravenhaegse Extraordinaire…

Stephanus de Groot, 1767, prent, RP-P-OB-84.676

Aflevering nr. 134 van de 's Gravenhaegse Extraordinaire Courant van 10 november 1767 met een beschrijving van de reis naar Holland en de intrede van de pas getrouwde stadhouder Willem V en zijn echtgenote prinses Wilhelmina van Pruisen te Den Haag op 9 november 1767. Blad met drie kolommen tekst in…

Extra editie van de 's Gravenhaegse…

anoniem, 1759, krant, RP-P-OB-84.527

Extra editie van de 's Gravenhaegse Courant van 9 februari 1759 No. 18. Voorstelling van de praalzaal met het paradebed waarop op 5 februari het opgebaarde lichaam van prinses Anna is gelegd. Op het blad onder de plaat een beschrijving van de zaal in 2 kolommen. Bovenaan een vignet met het Haagse…

Extra editie van de 's Gravenhaegse…

anoniem, 1759, krant, RP-P-OB-84.528

Extra editie van de 's Gravenhaegse Vrijdagse Courant van 23 februari 1759 No. 24. Met een beschrijving van de lijkstatie van prinses Anna op 23 februari 1759. Bovenaan een allegorisch vignet met het monogram van de prinses. Blad in een ornamentele rand met doodskoppen, gedoofde fakkels en andere…