Soldaat en een koopvrouw, 1816

Walraad Nieuwhoff, naar Jan Anthonie Langendijk Dzn, 1816, prent, RP-P-OB-23.988

Een soldaat van de Koninklijke Nederlandse landmilitie op de rug gezien, 1816. Naast hem staat een koopvrouw met twee manden aan het juk op haar schouders. Onderaan in de marge de titel in het Nederlands en in het Frans.

Twee jagers, 1814-1818

Leonardus Schweickhardt, naar Johannes Hari (I), 1814 - 1818, prent, RP-P-OB-87.296

Uniformvoorstelling van twee militairen van het 16e regiment jagers van de infanterie. Genummerd rechtsboven: Pl. 2. Onderdeel van een reeks van zeven platen van uniformen van de militairen van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 1814-1818.

Afbeelding van het nieuw ingevoerd…

anoniem, 1826, prent, BI-B-FM-113-18

Het nieuwe veldbed voor Nederlandse militairen, met zeven figuren hoe het bed te installeren. Plaat 69. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen' van J.F. Teupken, 1826.

Hoofd-Officier der Oost-Indische…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826, prent, BI-B-FM-113-13

Een Nederlandse hoofdofficier van de troepen in Oost-Indië en een officier van de jagers en een officier van de artillerie van de Nederlandse troepen in West-Indië. Plaat 64. De drie samen staande op een kade in een haven. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke…

Onder-Officier met paard. Kanonnier…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826, prent, BI-B-FM-113-5

Een Nederlandse onderofficier en twee kanonniers van de veldartillerie, met paard. Plaat 56. Uniformvoorstelling in 'Vervolg van de Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen' van J.F. Teupken, 1826.

Man in historisch kostuum, 1841

Huib van Hove Bz, 1841, prent, RP-P-OB-88.656-6

Man in historisch kostuum van een edelman. Onderdeel van het album bestaande uit een omslag en zes platen van kostuums gedragen op het gekostumeerde bal gehouden te Den Haag op 17 en 19 februari 1841 ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van koning Willem II en Anna Paulowna.

Vrouw in historisch kostuum, 1841

Huib van Hove Bz, 1841, prent, RP-P-OB-88.656-1

Vrouw in historisch kostuum van een Pruisische boerin, mogelijke in een zingende rol. Onderaan een muziekbalk met noten. Zie pendant. Onderdeel van het album bestaande uit een omslag en zes platen van kostuums gedragen op het gekostumeerde bal gehouden te Den Haag op 17 en 19 februari 1841 ter…

Costume Grec. 19e Siècle

Elias Spanier, 1840 - 1850, kostuumprent, NG-880-20

Man in Griekse kledingdracht, 19e eeuw. Voorstelling toegevoegd aan het plaatwerk over het gekostumeerd bal gehouden op het paleis van de prins van Oranje (de latere koning Willem III) in Den Haag op 26 februari 1845.

Dame de la Cour Française. XVIII…

Elias Spanier, 1840 - 1850, kostuumprent, NG-880-18

Vrouw in historisch kostuum van een hofdame aan het Franse hof van Lodewijk XV, 18e eeuw. Voorstelling toegevoegd aan het plaatwerk over het gekostumeerd bal gehouden op het paleis van de prins van Oranje (de latere koning Willem III) in Den Haag op 26 februari 1845.

Man in historisch kostuum

Huib van Hove Bz, 1841, kostuumprent, NG-880-32

Man in historisch kostuum, staande met vaandel. Kostuum gedragen op het gekostumeerde bal gehouden te Den Haag op 17 en 19 februari 1841 bij het 25-jarig huwelijk van koning Willem II en Anna Paulowna.