Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Vijftigjarig bestaan van het…

Dirk Bus, 1935, historiepenning, NG-32

Bronzen penning in doos. Voorzijde: kop van de Nederlandse maagd met helm, geflankeerd door bloem en sleutel binnen omschrift. Nederlands wapen op de kraag van de maagd. Keerzijde: Nederlands wapen gekroond door een gebouw (Rijksmuseum) binnen omschrift. Gemerkt: meesterteken op rand (onleesbaar).

Wet op de afschaffing van het…

Karel Wiener, 1869, historiepenning, NG-VG-1-4242

Bronzen penning. Voorzijde: twee genii houden samen krans van eike- en lauwertak, omwonden met wimpel met opschrift, vast; daaronder opschrift binnen omschrift; afsnede: gekroond wapenschild en signatuur. Keerzijde: opschrift

Overlijden van Edmond Willem van…

Karel Wiener, 1860, historiepenning, NG-VG-1-4125

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man. Keerzijde: opschrift boven wapenschild, zwaard waar lauwerkrans aan hangt, lier, helm, vrijmetselaarshamer, winkelhaak en bundel met opschrift, rustend op eike- en olijftak

Vijfentwintigjarig bestaan van de…

Salomon de Vries, 1872, historiepenning, NG-VG-1-4279

Bronzen penning. Voorzijde: vrouw met lauwerkrans zittend tussen gevulde hoorn van overvloed, bijenkorf en aantal agrarische werktuigen, waar haan bovenop zit; afsnede: datering. Keerzijde: opschrift onder twee wapenschilden en wimpel met opschrift binnen krans van bloemen, vruchten en bladeren

Vijfentwintigjarig…

Edouard Louis Geerts, 1874, historiepenning, NG-VG-1-4289

Bronzen penning. Voorzijde: vrouw, met scepter in linkerhand, tilt met rechterhand doek op dat voor medaillon met portret van Willem III hangt, rustend op hermelijnen mantel; daarboven gekroond wapenschild; links schrijft knielende engel op tafel, die zij op haar knie houdt; rechts leeuw binnen…

Overlijden van H.J.W. van Aken,…

Karel Wiener, 1860, historiepenning, NG-VG-1-4121

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man tussen opschriften. Keerzijde: gekroond wapenschild tussen en boven opschriften binnen eikekrans

Bezoek van prinses Anna aan Maria…

Gerrit van Moelingen (I), 1754, historiepenning, NG-VG-1-2589

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: twee mannen met baard in Oosterse kledij en met tulband, voorstellende Jacob en Jozef, omhelzen elkaar; naast hen twee toekijkende kinderen binnen omschrift

Verheffing van de prins van Oranje…

Nicolaas van Swinderen, 1747, historiepenning, NG-VG-1-2465

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: borststuk vrouw binnen omschrift

Overlijden van Willem IV

Nicolaas van Swinderen, 1751, historiepenning, NG-VG-1-2560

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: grafzerk, waaraan met lint gekroond wapenschild hangt, omhangen met orde van kouseband boven opschrift; op achtergrond ondergaande zon binnen omschrift