Document over de protestantse…

Louis Salomon Leman, 1854, document, NG-1982-11-B

Eenzijdig gelithografeerd document over de protestantse gedenk- en verbondspenning (aprilbeweging): oorspronkelijk een handgeschreven tekst in kader met bladmotief in de hoeken. Midden boven: afbeelding van penning (voorzijde en keerzijde). Naam van nieuw verbondslid is niet ingevuld. In dit…

Identiteitsbewijs voor uit …

Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers, 1946, document, NG-1999-18-B-2

Identiteitkaart van mevrouw M.C. Coppoolse. Kaart tweezijdig in zwart bedrukt, beschreven met zwarte inkt en potlood en bestempeld. Papier lichtelijk met motief bedrukt in grijs. Voorzijde persoonlijke gegevens, linker binnenzijde verstrekte voorschotten, rechter binnenzijde uitgereikte kleding,…

Proclamatie

Pieter Leonard van de Kasteele, 1796, document, NG-1972-21

Eénzijdig bedrukt blad papier, tekst in drie kolommen onder titel in kapitalen; gedrukt op dun papier. Gesigneerd; r.o.: "(Was geparapheert) Ter ordonnantie van dezelve J. Valckenaer". Gedateerd; r.o.: "den 16 Maart 1796. Het tweede Jaar der Bataafsche Vryheid". Opschrift; b.: "GELYKHEID, VRYHEID,…

Brief van Willem Drees aan de…

Willem Drees, 1967, document, NG-1972-22

Brief in enveloppe, tweezijdig met balpen geschreven, door Dr Willem Drees, Beeklaan 502 te Den Haag aan de schenker geschreven; hij bedankt dhr Voois daarin voor een hem toegezonden schelpportret (NG-697-A).

Oorkonde Willem Guerin

Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, 1788, document, NG-837

Bedrukt vel huid, ingevuld met pen, tweezijdig, met aanhangend zegel, onder blad omgevouwen (pliek), waarin W. Guérin tot luitenant-kolonel 2e bataljon lijfregiment, infanterie Orange Vriesland wordt benoemd. Gemerkt; l.b.: opgeplakt reliefzegel 'Clein Segel' 12 G.; o.: aanhangend lakzegel, rood.…

Staat van dienst van den…

Pieter Hennequin, 1814, document, NG-NM-10388-81

Dubbelgevouwen blad papier, voorp. beschreven, staat van dienst P. Hennequin (geb. 1765) tot 1813. Gesigneerd en gedateerd.

Extract uit het Besluit van Zijne…

Anton Reinhard Falck, 1814, document, NG-NM-10388-98

Dubbelgevouwen blad papier, voorzijde bedrukt en beschreven, document waarbij H. C. Ten broeke tot Kapitein 1e Bataillon Infanterie wordt benoemd. Gesigneerd en gedateerd.

Brief van Mr. F. van der Valk aan…

F.E.J. van der Valk, 1950, document, NG-690-B

Getypte brief op briefpapier van het Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, aan één zijde beschreven. Van der Valk zendt hierbij het boek, een kopie van de originele exemplaren, in opdracht van Minister van Maarseveen toe aan Dr. W. Drees. Gesigneerd; r.o.: Mr. F.E.J. van der Valk.…

Naamteekeningen der leden van de…

Cornelis van Baarsel, 1814, document, NG-494

11 losse bladen, waarvan 10 met handtekeningen ("gegraveerd naar de oorspronkelijke"), in omslag van met blauw papier beplakt karton en groene linten. l.b. op omslag: etiket met 'Octavo 820'. Gesigneerd: p.2 t/m 11. Gedateerd; titelp.: M.DCCCXIV.

Médaille de Sainte-Hélène

Engelbert Lucas, 1858, document, NG-63-D

Document, nederlandstalig, waarin J. van Adrichem toestemming wordt verleend de St-Hélène medaille te dragen. Vouwblad, voorzijde bedrukt en beschreven. Gesigneerd; r.o.: E. Lucas. Gedateerd; r.m.: ¼ Maart 1858. Gemerkt; r.b.: stempel 'ZUID-HOLLAND 50 C.' Opschrift; l.b.: 'KANSELARIJ / DER BEIDE…