Facsimile van een document van de…

D. Abrahams, 1827, document, NG-374-D

Litho van een document (de Unie van Utrecht), franstalig. Gesigneerd en gedateerd.

Facsimile van een document van de…

D. Abrahams, 1827, document, NG-374-A

Litho van een document (de Unie van Utrecht), franstalig. Gesigneerd en gedateerd.

Naamteekeningen der leden van de…

Cornelis van Baarsel, 1814, document, NG-494

11 losse bladen, waarvan 10 met handtekeningen ("gegraveerd naar de oorspronkelijke"), in omslag van met blauw papier beplakt karton en groene linten. l.b. op omslag: etiket met 'Octavo 820'. Gesigneerd: p.2 t/m 11. Gedateerd; titelp.: M.DCCCXIV.

10 Handtekeningen van de deelnemers…

, 1948, document, NG-2005-19-30-A

Tien handtekeningen van de delegatieleden uit Suriname, Curacao en Aruba: Wijngaarde, De Miranda, Lim A Po, Karamat Ali, Hardjo, Sukul, Buiskool die deelnamen namens Suriname aan de Ronde Tafel Conferentie West en: Van der Meer, Eman en Jonckheer voor Curacao en Aruba. Rechts van de handtekeningen…

Médaille de Sainte-Hélène

Engelbert Lucas, 1858, document, NG-63-D

Document, nederlandstalig, waarin J. van Adrichem toestemming wordt verleend de St-Hélène medaille te dragen. Vouwblad, voorzijde bedrukt en beschreven. Gesigneerd; r.o.: E. Lucas. Gedateerd; r.m.: ¼ Maart 1858. Gemerkt; r.b.: stempel 'ZUID-HOLLAND 50 C.' Opschrift; l.b.: 'KANSELARIJ / DER BEIDE…

Proclamatie

Pieter Leonard van de Kasteele, 1796, document, NG-1972-21

Eénzijdig bedrukt blad papier, tekst in drie kolommen onder titel in kapitalen; gedrukt op dun papier. Gesigneerd; r.o.: "(Was geparapheert) Ter ordonnantie van dezelve J. Valckenaer". Gedateerd; r.o.: "den 16 Maart 1796. Het tweede Jaar der Bataafsche Vryheid". Opschrift; b.: "GELYKHEID, VRYHEID,…

Acte van benoeming Pieter Hennequin

de Commissaris-generaal van oorlog, 1825, document, NG-NM-10388-95

Acte van benoeming, dubbelgevouwen blad papier, voorp. beschreven, benoeming P. Hennequin als generaal-majoor. Gesigneerd; r.b. Gedateerd; r.m. Gemerkt; l.m.: reliëfstempel.

Brief van Mr. F. van der Valk aan…

F.E.J. van der Valk, 1950, document, NG-690-B

Getypte brief op briefpapier van het Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, aan één zijde beschreven. Van der Valk zendt hierbij het boek, een kopie van de originele exemplaren, in opdracht van Minister van Maarseveen toe aan Dr. W. Drees. Gesigneerd; r.o.: Mr. F.E.J. van der Valk.…

Facsimile van een document van de…

D. Abrahams, 1827, document, NG-374-C

Litho van een document (de Unie van Utrecht), franstalig. Gesigneerd en gedateerd.

Brief van Willem Drees aan de…

Willem Drees, 1967, document, NG-1972-22

Brief in enveloppe, tweezijdig met balpen geschreven, door Dr Willem Drees, Beeklaan 502 te Den Haag aan de schenker geschreven; hij bedankt dhr Voois daarin voor een hem toegezonden schelpportret (NG-697-A).