Facsimile van een document van de…

D. Abrahams (Lithographie Royale), 1827, document, NG-374-D

Litho van een document (de Unie van Utrecht), franstalig. Gesigneerd en gedateerd.

Aankondiging van een…

tekenacademie Pictura, 1817, document, RP-D-2017-223

Acte van benoeming Pieter Hennequin

de Commissaris-generaal van oorlog, 1825, document, NG-NM-10388-95

Acte van benoeming, dubbelgevouwen blad papier, voorp. beschreven, benoeming P. Hennequin als generaal-majoor. Gesigneerd; r.b. Gedateerd; r.m. Gemerkt; l.m.: reliëfstempel.

Brief van Mr. F. van der Valk aan…

F.E.J. van der Valk, 1950, document, NG-690-B

Getypte brief op briefpapier van het Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, aan één zijde beschreven. Van der Valk zendt hierbij het boek, een kopie van de originele exemplaren, in opdracht van Minister van Maarseveen toe aan Dr. W. Drees. Gesigneerd; r.o.: Mr. F.E.J. van der Valk.…

Facsimile van een document van de…

D. Abrahams (Lithographie Royale), 1827, document, NG-374-C

Litho van een document (de Unie van Utrecht), franstalig. Gesigneerd en gedateerd.

Proclamatie

Pieter Leonard van de Kasteele, 1796, document, NG-1972-21

Eénzijdig bedrukt blad papier, tekst in drie kolommen onder titel in kapitalen; gedrukt op dun papier. Gesigneerd; r.o.: "(Was geparapheert) Ter ordonnantie van dezelve J. Valckenaer". Gedateerd; r.o.: "den 16 Maart 1796. Het tweede Jaar der Bataafsche Vryheid". Opschrift; b.: "GELYKHEID, VRYHEID,…

Facsimile van een document van de…

D. Abrahams (Lithographie Royale), 1827, document, NG-374-A

Litho van een document (de Unie van Utrecht), franstalig. Gesigneerd en gedateerd.

Naamteekeningen der leden van de…

Cornelis van Baarsel, 1814, document, NG-494

11 losse bladen, waarvan 10 met handtekeningen ("gegraveerd naar de oorspronkelijke"), in omslag van met blauw papier beplakt karton en groene linten. l.b. op omslag: etiket met 'Octavo 820'. Gesigneerd: p.2 t/m 11. Gedateerd; titelp.: M.DCCCXIV.