Nieuwjaarswens van de brandweer van…

Pieter van Santen, 1716 - 1717, prent, RP-P-OB-83.480

Nieuwjaarswens van de bedieners van de slangbrandspuiten van Den Haag voor het jaar 1717. Vers in twee kolommen, bovenaan een brandemmer of pomp tussen de wapens van Holland en Den Haag.

Pamflet op Willem IV bij zijn…

Anthoni de Groot & Zoonen, 1751, pamflet, RP-P-1985-376

Pamflet op de persoonlijkheid van de prins en stadhouder Willem IV bij zijn overlijden, 22 oktober 1751. Dubbelgevouwen blad op vier zijden bedrukt met tekst in lijst met vignetten aan het begin en eind.

Ordonnantie van een impost op…

Jacobus Scheltus (II), 1750, tekstblad, RP-P-1982-1486

Tekstblad met de bekendmaking van een ordonnantie van een impost op binnen- en buitenlandse gedrukte papieren, ingaande op 1 mei 1750. Tekst met de elf artikelen in drie kolommen. Bovenaan een vignet met de Hollandse Leeuw in de Hollandse Tuin met de wapens van Holland en West-Friesland.

Herstel en reductie der…

anoniem, 1693, prent, RP-P-OB-82.806

Herstel en reductie der Schellingen, 1692. Blad met een overzicht van de 50 schellingen die volgens het besluit van de Staten van Holland en West-Friesland, in te gaan op 1 april 1693, een waarde hebben van vijf stuivers en acht penningen. Bovenaan een vignet met de Hollandse Tuin.

Vreugdelied bij de viering van de…

anoniem, 1697, prent, RP-P-OB-82.897

Blad met een vreugdelied in drie kolommen bij de viering van de Vrede van Rijswijk, 1697. Boven een voorstelling van een de aankomst van enige personen met een schuit bij een wagen, overzien door schutterij.

's Gravenhaagse Extraordinaire…

anoniem, 1792, prent, RP-P-OB-86.232

Aflevering van 's Gravenhaagse Extraordinaire Courant van 28 december 1792 ter gelegenheid van de doop van prins Willem Frederik George, de latere koning Willem II, in de Grote Kerk te Den Haag. Tekst in drie kolommen binnen een omlijsting van decoraties in fileten en emblemen met de letter W,…

Overdruk van de 's Gravenhaagse…

erven J.L. Nierstrasz., 1893, overdruk, RP-P-OB-86.238

Overdruk van de aflevering van de 's Gravenhaagse Extra-Courant van 26 januari 1793 met nieuws over de Nationale Conventie te Parijs en over gebeurtenissen in Zweden. Overdruk van exact 100 jaar later.

Laatste blad in: Haga comitis…

anoniem, 1751, prent, RP-P-OB-83.881A-4

Laatste tekstblad in het eerste tekstdeel met tekst in twee kolommen, een voorstelling van een penning op de stadhouder en onderaan een vignet met een vaas tussen rocailles. Los blad oorspronkelijk onderdeel van het plaatwerk Haga comitis illustrata uit 1751 met de versieringen opgesteld te Den Haag…

Spotprent op de opstand van de…

anoniem, naar Charles Mosley, 1746, prent, RP-P-OB-83.847

Spotprent op het mislukken van de Tweede Jacobitische Opstand in 1746. Blad met tekst en twee voorstellingen. Rechts de strijdwagen van de jonge prentendent Karel Eduard Stuart getrokken door ezels en voorafgegaan door een bisschop op een varken en een jezuïet met een vaandel van de Inquisitie.…

Toestemming tot illuminatie bij de…

Cornelis van Zanten, 1748, tekstblad, RP-P-OB-83.986

Bekendmaking van de verlening van toestemming door het stadsbestuur van Den Haag om te mogen illumineren op 8 maart 1748 ter gelegenheid van de geboorte van prins Willem V. Bovenaan het stadswapen, de tekst begint met een versierde initiaal D.