Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Beschryving van een algemeenen…

Jan Punt, A.G. Eckhardt, 1777 - 1778, prentalbum, RP-P-1993-14

Album met tekstbladen en 12 voorstellingen op 30 albumbladen. Het betreft het werk getiteld: Beschryving van een algemeenen graphometer zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig. Het album bevat een titelpagina, tien pagina's met een beschrijving van de grafometer en twaalf afbeeldingen met op de…

Jozef maakt zich bekend aan zijn…

Abraham de Blois, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-94

Jozef maakt zich in zijn paleis in Egypte bekend aan zijn broers. Onder de voorstelling staat de titel in zes verschillende talen.

Filistijnen steken bij geketende…

Abraham de Blois, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-99

De Filistijnen houden de geketende Simson in bedwang en maken hem blind door zijn ogen uit te steken, zijn haren zijn reeds afgeknipt. Onder de voorstelling staat de titel in zes talen.

David geeft opdracht om de man te…

Abraham de Blois, naar Bernard Picart, 1679 - 1717, prent, RP-P-1934-100

David geeft opdracht om de man te doden die Saul de genadestoot gaf. Deze man brengt als boodschapper van het slagveld de hoofdband en armband van Saul. Onder de voorstelling staat de titel in zes verschillende talen.

Tobias en de vis

Abraham de Blois, naar Bernard Picart, 1679 - 1717, prent, RP-P-1934-105

Tobias wast zijn voeten bij een oever en schrikt van een grote vis in het water. Onder de voorstelling staat de titel in zes talen.

Mozes bij het brandend braambos

Johannes Jacobsz van den Aveele, 1697, prent, RP-P-1905-5678

Mozes knielt voor het brandend braambos en beschermt zijn gezicht. Boven hem vliegt een engel die op een trompet blaast. Aan het trompet hangt een vlag waarop de titel van het boek staat. In de vlammen staan Hebreeuwse letters die de stem van God die tot Mozes spreekt symboliseren.

Winter, een landschap met…

Hendrick Hondius (I), naar Monogrammist SCM, naar Petrus Stephanus, 1600, prent, RP-P-1904-534

Winterlandschap met kale bomen, enkele huizen en schaatsers op het ijs. Op de voorgrond worden bomen gesnoeid. Onder de voorstelling een tekst in het Latijn. Prent uit een serie met de vier seizoenen.

Zomer, een gezelschap bij een…

Hendrick Hondius (I), naar David Vinckboons (I), 1618, prent, RP-P-OB-27.456

In een landschap met bomen en verspreid staande landelijke huizen worden, linksvoor, schapen geschoren en zwemmen naakte jongens in het water. Een van hen zit zich uit te kleden. Rechts op de voorgrond een elegant gezelschap voor een herberg, met huifkar. Onder de voorstelling een tekst in het…

April, met een gezelschap in een…

Hendrick Hondius (I), naar Jan Wildens, 1614, prent, RP-P-OB-55.240

Symmetrisch aangelegde Franse tuin op de voorgrond. Kasteel op de achtergrond. In de tuin die is opgedeeld in bloemperken, lopen een dame en een heer met kind en zijn tuinlieden aan het werk. Rechts wordt het land geploegd. Onder de voorstelling een tekst in het Latijn. Prent uit een serie van de…