Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Gezicht op Voorburg

Iven Besoet, 1730 - 1769, prent, RP-P-1894-A-18398

Prins Willem V van Oranje in koets…

Iven Besoet, 1763, prent, RP-P-1936-730

Prins Willem V van Oranje rijdt in koets getrokken door zesspan paarden met gevolg bij het Mauritshuis en de Vijverhof op 9 maart 1763 te Den Haag ter gelegenheid van zijn vijftiende verjaardag. Met cijfers zijn de verschillende leden van zijn garde aangeduid.

Beschryving van een algemeenen…

Jan Punt, A.G. Eckhardt, 1777 - 1778, prentalbum, RP-P-1993-14

Album met tekstbladen en 12 voorstellingen op 30 albumbladen. Het betreft het werk getiteld: Beschryving van een algemeenen graphometer zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig. Het album bevat een titelpagina, tien pagina's met een beschrijving van de grafometer en twaalf afbeeldingen met op de…

Mozes bij het brandend braambos

Johannes Jacobsz van den Aveele, 1697, prent, RP-P-1905-5678

Mozes knielt voor het brandend braambos en beschermt zijn gezicht. Boven hem vliegt een engel die op een trompet blaast. Aan het trompet hangt een vlag waarop de titel van het boek staat. In de vlammen staan Hebreeuwse letters die de stem van God die tot Mozes spreekt symboliseren.

Tobias en de vis

Abraham de Blois, naar Bernard Picart, 1679 - 1717, prent, RP-P-1934-105

Tobias wast zijn voeten bij een oever en schrikt van een grote vis in het water. Onder de voorstelling staat de titel in zes talen.

Christus voor Pilatus

Hendrik Causé, 1681, prent, RP-P-1936-228

Christus wordt door soldaten afgevoerd en door de omstanders bespot. Pilatus die op een troon zit wast zijn handen in onschuld.

Rijkdom en Macht doen hun intrede…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604, prent, RP-P-BI-6574

De personificatie van Rijkdom en Macht (Divitiae Potentiaque) met de attributen geld (een beurs) en privileges (een gezegeld document). In de achtergrond de bouw van een kerk. Rechts knielt de keizer van het Roomse Rijk voor de paus. Ook de katholieke kerk krijgt met andere woorden macht en rijkdom.…

Bedrog leidt het volk naar de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604, prent, RP-P-1886-A-10375

De personificatie Verleiding (Seductio) leidt het driekoppige Volk (Vulgus) naar een afgrond. Het Volk is verdeeld en geblinddoekt. Verleiding draagt brillen en maskers mee die haar bedrog symboliseren. In de achtergrond voorstellingen van dit bedrog: een pelgrim bij een Mariabeeld, een processie en…