Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Portret van Johan Spitzius

Johann Friedrich Bodecker, 1685, prent, RP-P-1906-2981

Portret van Johan Spitzius op 45-jarige leeftijd. Hij was Lutherse predikant in Arnhem, Haarlem en Den Haag. In de marge zijn naam, leeftijd en titels in het Latijn.

Portret van de predikant Jacobus…

Charles Howard Hodges, 1795, prent, RP-P-1965-162

Portret van de predikant Wilhelm…

Charles Howard Hodges, 1796, prent, RP-P-1905-2023

Gezicht op Voorburg

Iven Besoet, 1730 - 1769, prent, RP-P-1894-A-18398

Prins Willem V van Oranje in koets…

Iven Besoet, 1763, prent, RP-P-1936-730

Prins Willem V van Oranje rijdt in koets getrokken door zesspan paarden met gevolg bij het Mauritshuis en de Vijverhof op 9 maart 1763 te Den Haag ter gelegenheid van zijn vijftiende verjaardag. Met cijfers zijn de verschillende leden van zijn garde aangeduid.

Beschryving van een algemeenen…

Jan Punt, A.G. Eckhardt, 1777 - 1778, prentalbum, RP-P-1993-14

Album met tekstbladen en 12 voorstellingen op 30 albumbladen. Het betreft het werk getiteld: Beschryving van een algemeenen graphometer zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig. Het album bevat een titelpagina, tien pagina's met een beschrijving van de grafometer en twaalf afbeeldingen met op de…

Mozes bij het brandend braambos

Johannes Jacobsz van den Aveele, 1697, prent, RP-P-1905-5678

Mozes knielt voor het brandend braambos en beschermt zijn gezicht. Boven hem vliegt een engel die op een trompet blaast. Aan het trompet hangt een vlag waarop de titel van het boek staat. In de vlammen staan Hebreeuwse letters die de stem van God die tot Mozes spreekt symboliseren.

Jozef maakt zich bekend aan zijn…

Abraham de Blois, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-94

Jozef maakt zich in zijn paleis in Egypte bekend aan zijn broers. Onder de voorstelling staat de titel in zes verschillende talen.