Vanitasstilleven met een schedel…

Hendrick Hondius (I), 1626, prent, RP-P-1992-70

Allegorie op de vergankelijkheid. Vanitasstilleven met een schedel gekroond met een lauwerkrans, boeken, een zandloper, een gedoofde kaars, een vaas met bloemen en diverse schildersattributen. Op de voorgrond opengeslagen boeken waarin prenten zijn te zien. In het open boek in het midden: Marc…

Titelpagina voor: Apollo's…

Jan van den Bergh, 1743, prent, RP-P-1938-264

Titelpagina met titelvignet behorende bij Apollo's kermis-gift, deel 1, 1743.

De blijde uittocht, 1815

Aaron Martinet, 1815, tekstblad, RP-P-OB-77.633B

Tekstblad behorend bij de spotprent op het vertrek van de Fransen uit Nederland, 1815. Tekst in vier kolommen in het Frans.

Programma van de begrafenis van…

J. Du Mée, 1820, tekstblad, RP-P-OB-87.369

Programma van de begrafenisceremonie op 17 juni in Apeldoorn van Wilhelmina prinses-douairière van Oranje-Nassau, weduwe van prins Willem V, overleden op 9 juni 1820. Om de tekst een zwarte rand met twee doodshoofden, daarbinnen een rand van fileetwerk.

Portret van de predikant Jacobus…

Charles Howard Hodges, 1795, prent, RP-P-1965-162

Portret van Arnold Marcel

Aert Schouman, 1748, prent, RP-P-1909-61

De wiskundige, natuurkundige en maker van vergrootglazen Arnold Marcel. Hij zit in zijn werkplaats, omringd met verschillende mathematische instrumenten.

Certficaat bij de Antwerpsche…

J. Kips J. Hz, 1833, prent, RP-P-OB-88.558

Certficaat (oningevuld) behorende bij de Antwerpsche Medaille 1832. Ingesteld per Koninklijk Besluit van 31 mei 1833 ... 'voor allen, die zich, tijdens de Belegering der Citadel van Antwerpen in de maand December 1832, op die Sterkte en bijliggende Forten, aan het Vlaamsche-Hoofd, Burght,…

Verne's reis om de wereld in…

A. van Hoogstraten & Zn., 1876, prent, RP-P-OB-201.519

Bordspel met 80 genummerde vakjes met voorstellingen uit het verhaal van Jules Verne: De reis om de wereld in tachtig dagen. Op het middenveld een voorstelling van een wereldkaart met de reisroute. Boven de voorstellling de titel. opschrift rechts: Kinder-courant Deel 25 Plaat 34 en 35.

De Nederlandsche post / Een geheel…

Johannes Ykema, 1883 - 1885, prent, RP-P-OB-201.521

Rechthoekig bordspel met genummerde vakjes van 2 tot en met 186. Het spel diende men op karton te plakken en te vullen met postzegels van verschillende waarden. Op het middenveld de titel van het spel en het wapen van Nederland. In de ondermarge de spelregels in drie kolommen.

Beschryving van een algemeenen…

Jan Punt, A.G. Eckhardt, 1777 - 1778, prentalbum, RP-P-1993-14

Album met tekstbladen en 12 voorstellingen op 30 albumbladen. Het betreft het werk getiteld: Beschryving van een algemeenen graphometer zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig. Het album bevat een titelpagina, tien pagina's met een beschrijving van de grafometer en twaalf afbeeldingen met op de…