Deductie, ofte Declaratie van de…

Johan de Witt, 1654, boek, NG-70

Boek met perkamenten kaft, opschrift in zwarte inkt op de rug. 198 pagina's + titelpagina met op keerzijde octrooi verleend door de Staten van Holland en West-Friesland. Voorin drie schutbladen, achterin twee. Tekst in korte stukken, ieder apart ondertekend. Gesigneerd; aan het eind van ieder stuk:…

Public Gebedt, ofte Consideratien

Pieter de la Court (D. H.), 1707, boek, NG-1977-100

360 genummerde pp + 'bladt-wyser' in perkamenten band. Gedateerd; titelp.: 1707.

Staat der Nederlandsche…

Hendrik van Teecklenburgh, 1814, boek, NG-1976-6-A

Boekdeel, in lichtblauwe kartonnen band; 128 pp. Gedateerd: 1814. Opmerking: Zie NG-1976-6-B t/m D.

Staat der Nederlandsche…

Herman Willem Daendels, 1814, boek, NG-1976-6-C

Boekdeel, in lichtblauwe kartonnen band; bijlage; niet genummerde pp. Opmerking: Zie NG-1976-6-A, B en D.

Verhandeling van de Hollandschen…

L. Zwijndregt, 1757, boek, NG-1976-69

Boek, gebonden in kartonnen kaft met leren hoeken en rug. Op de rug goudkleurige versiersels. Op de blz. vóór de titelpagina een gravure van een scheepswerf, gesigneerd en gedateerd: I.V. Schley sculp. direx. 1756. Lofdicht op de Hollandse scheepsbouw door A. Kuipers. Uiteenzetting met achterin 5…

Staat der Nederlandsche…

Herman Willem Daendels, 1814, boek, NG-1976-6-D

Boekdeel, in lichtblauwe kartonnen band; bijlage; niet genummerde pp. Opmerking: Zie NG-1976-6-A t/m C.

Verhandeling over de meetkundige…

Franciscus Johannes Stamkart, 1844, boek, NG-2001-16-F-15

Boek in kartonnen band met 154 genummerde bladzijden en drie uitvouwbare bladen achterin.

Volledige verzameling van wetten en…

Petrus den Hengst, 1822 - 1823, boek, NG-2001-16-F-9

Boek met hierin opgenomen 25 wetten en besluiten uit de periode 1816-1823 over (het invoeren van) maten en gewichten, met achterin een handgeschreven inhoudsopgave.

Instructie op den ijk der…

Algemeene Landsdrukkerij, 1829, boek, NG-2001-16-F-13

Boek in kartonnen band met 42 bedrukte bladzijden en twee uitvouwbare platen.

Ooghen-Salve Tot verlichtinghe, van…

Lieven de Lange, 1644, boek, NG-514

35 pp + 2 x 2 schutbladen in moderne groene kunstleren band. Gedateerd; titelp.: 1644.