Kluizenaar in de bergen

Zhu Henian, 1775 - 1834, rolschildering, AK-RAK-1990-17

Bamboe

Zhengxing (bijnaam Wuzhai), ca. 1675 - ca. 1750, rolschildering, AK-MAK-1455-A

Bamboe

Zhengxing (bijnaam Wuzhai), ca. 1675 - ca. 1750, rolschildering, AK-MAK-1455-B

Rolschildering

Huang Shen, 1764, rolschildering, AK-RAK-1991-12

Kalligrafie

Zhang Jian, ca. 1900, rolschildering, AK-MAK-1422-A

Bamboe

Chiang Ting, 1832, rolschildering, AK-MAK-97-B

Rolschildering

, 1850 - 1900, rolschildering, AK-RAK-1991-2-4

Lenteochtend in het Han-paleis

Zhao Quanli alias Zhao Boju, 1368 - 1644, rolschildering, AK-MAK-92