Kluizenaar in de bergen

Zhu Henian, 1775 - 1834, rolschildering, AK-RAK-1990-17

Rolschildering

, 1850 - 1900, rolschildering, AK-RAK-1991-2-3

Bamboe

Chiang Ting, 1832, rolschildering, AK-MAK-97-B

Rolschildering

, 1850 - 1900, rolschildering, AK-RAK-1991-2-2

Rolschildering

, 1850 - 1900, rolschildering, AK-RAK-1991-2-4

Vingerschildering van landschap met…

Liu Zhongdong, 1939 - 1992, rolschildering, AK-RAK-1992-2

Rolschildering met een voorstelling…

anoniem, 1500 - 1625, rolschildering, AK-RAK-1993-3

Rolschildering

anoniem, 1368 - 1644, rolschildering, AK-MAK-93

Sakyamuni in de bergen

anoniem, 1575 - 1625, rolschildering, AK-MAK-91