9 resultaten gevonden


Michael Sweerts, 1656, prent, RP-P-1888-A-13821

Op een op een ezel geplaatst bord staat de titel van de serie prenten vermeld, samen met het jaar en de plaats van uitgave. Achter de ezel staat een jongeman die de beschouwer aankijkt en met zijn rechterhand naar de titel wijst. Maakt deel uit van een serie van 12 prenten met studies van gezichten.

Filips II (koning van Spanje), Filips II Hieronymus Cock (koning van Spanje), 1556, prent, RP-P-1950-201

Titelprent voor een genummerde twaalfdelige serie over de overwinningen van keizer Karel V. De tekst is in het Latijn

Johannes Mommaert anoniem, 1594, prent, BI-1953-0546A-1

Titelprent voor de beschrijving van de feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594. Titel op cartouche in architecturale omlijsting met bovenin een portret van de aartshertog geflankeerd door engelen. Onderdeel van de beschrijving…

Edmond Deman, Edmond Deman Odilon Redon, 1888, prent, RP-P-1974-38

Een vogel met een mannenkop. Titelblad voor de eerste serie van tien prenten bij Gustave Flauberts De verzoeking van de heilige Antonius.

Adriaen Collaert, 1598 - 1618, prent, RP-P-1885-A-9623

In een octagonale lijst de titel van de serie. Daarboven houden twee putti het wapenschild van aartshertogen Albrecht en Isabella omhoog. Onder de titel een cartouche met een dedicatie. Naast de titel de werktuigen van de passie. In de vier hoeken van de prent een ronde afbeelding met een van de…

Augustin Coppens, 1695, prent, RP-P-1903-A-23479

Titelblad van een reeks van twaalf voorstellingen van de ruïnes van Brussel na het bombardement door de Franse maarschalk de Villeroy tussen 13-15 augustus 1695. In de voorstelling probeert Mercurius de stedenmaagd van Brussel te troosten met het nieuws van de verovering van Namen. Op de achtergrond…

Schouten-Carpentier, Willem Frederik graaf van Bylandt A. Courtois, 1825 - 187, prent, RP-P-OB-87.281

Wapentrofee op voetstuk, op de achtergrond een staande soldaat en een oorlogsschip. Genummerd rechtsboven: Pl. 1. Titelprent voor de reeks van 53 platen van uniformen van de militairen van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 1820-1825.

C. Muquardt, C. Muquardt Louis Haghe, 1816 - 1885, prent, RP-P-OB-47.242

Frédéric Théodore Faber, 1807, prent, RP-P-OB-50.522

Naast een fontein met een afdakje zit een jongen bij een kar met stro. Een rund drinkt uit de waterbak van de fontein. Op de voorgrond een schaap en een lammetje.