Jongeman achter schildersezel

Michael Sweerts, 1656, prent, RP-P-1888-A-13821

Op een op een ezel geplaatst bord staat de titel van de serie prenten vermeld, samen met het jaar en de plaats van uitgave. Achter de ezel staat een jongeman die de beschouwer aankijkt en met zijn rechterhand naar de titel wijst. Maakt deel uit van een serie van 12 prenten met studies van gezichten.

Allegorisch portret van Karel II…

Romeyn de Hooghe, 1690 - 1700, prent, RP-P-1885-A-9011

Allegorisch portret van de koning Karel II als Romeins veldheer, 1704. Staande met getrokken zwaard, vergezeld door Minerva en Eendracht. Links personificaties van Geestelijke en Wereldlijke Onderdanen met een wereldbol. Op de voorgrond bij Neptunus dragen Afrika en Azië een hoorn des overvloeds, op…

Portret van Filips IV, koning van…

Cornelis Galle (I), naar Nicolaas van der Horst, 1634, prent, RP-P-OB-77.021

De Spaanse koning Filips IV zittend op zijn troon, ca. 1634. Op de trappen voor de troon het symbool van een adelaar met een gekroonde globe. Op de balustrade aan weerszijden van de trap beeldjes van leeuwen met scepter en kroon.

De moordenaar (Il Bravo)

Jan van Troyen, naar David Teniers (II), naar Titiaan, naar Giorgione, 1673 - 1700, prent, RP-P-1913-729

Een moordenaar pakt zijn slachtoffer bij de schouder, terwijl hij een dolk achter zijn rug verbergt. De andere man, met wingerdbladeren in zijn haar, keert zich om.

Twaalfjarige Christus in de tempel

Jan van Troyen, naar David Teniers (II), naar Jusepe de Ribera, 1673 - 1700, prent, RP-P-1913-731

De twaalfjarige Christus staat in de tempel tegenover de schriftgeleerden en hij legt hen de schrift uit. De schriftgeleerden buigen zich over een boek. Links op de achtergrond Jozef en Maria, die elkaar aankijken.

Op de heide

Willem Steelink (II), naar Jan van Essen, 1889, prent, RP-P-OB-59.941

Gezicht op de heide met links een groep berken. Op het pad een kromgebogen vrouw.

Viering van de bijeenkomst van de…

anoniem, 1787, prent, BI-B-FM-093-24

Gezicht op de Grote Markt van Brussel waar het volk bijeen is gekomen om de Staten van Brabant toe te juichen op 31 mei 1787. Met onderschriften in het Nederlands en Frans. Onderdeel van de gebundelde verzameling prenten betrekking hebbend op de gebeurtenissen van de Brabantse Omwenteling en de…

Chronologisch tabel van de historie…

D.ré Fournier de St. Martin, 1816 - 1820, prent, RP-P-OB-80.408

Chronologisch tabel van de historie van de Nederlanden vanaf het tijdperk vóór Christus tot aan 1816. Verschillende deels ingekleurde kolommen met gebeurtenissen, vorsten en belangrijke personen afgezet tegen een tijdbalk. Bovenaan enkele soldaten en andere figuren in taferelen, aan weerszijden van…

Kaart van het Nauw van Calais, 1709

Jacobus Harrewijn, 1709, prent, BI-B-FM-075-7

Kaart van het Nauw van Calais, 1709. Onderdeel van een gebundelde verzameling van plannen van veldslagen en steden vermaard in de Spaanse Successieoorlog. Deze plaat behoort tot de eerste 24 platen die samen een zeer grote kaart van de Zuidelijke Nederlanden vormen.

Kaart van het Waasland, 1706

Jacobus Harrewijn (mogelijk), 1706, prent, BI-B-FM-075-25

Kaart van het Waasland, of Land van Waas, tussen Antwerpen en Gent, 1706. Onderdeel van een gebundelde verzameling van plannen van veldslagen en steden vermaard in de Spaanse Successieoorlog.