Toiletspiegel

Joseph-Germain Dutalis, 1828 - 1829, spiegel, BK-1994-34

De ovale spiegel van verguld zilver wordt ter weerszijden gedragen door een vrouwenfiguur met wapperende kleding. Met de ene hand houden de vrouwen de spiegel vast, met de andere een langs de onderzijde van de spiegel bevestigde bloemenslinger. De spiegel wordt bekroond door een strik. De…

Engelbert Maes, voorzitter van de…

Adriaan Waterloos, 1622, historiepenning, NG-VG-1-662

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met leeuw en lam binnen omschrift

Vredelievende gezindheid van…

Jean de Montfort, 1596, historiepenning, NG-VG-1-507

Metalen penning. Voorzijde: borststuk man. Keerzijde: knots en schild tegen altaar met vuur.

Maria Elisabeth van Oostenrijk,…

Philippe Roëttiers (III), 1731, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2196

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: Nederlandse leeuw houdt met zijn poot het gekroonde wapenschild van oostenrijk omhoog, daarboven gedeelte van dierenriem binnen omschrift; afsnede: opschrift

Vierde eeuwfeest van de uitvinding…

Joseph Pierre Braemt (kopie naar), 1823, kopie, NG-VG-1-3473-B

Voorzijde: gevleugelde Genius met brandende fakkel en ovaal wapenschild staande voor een stapel boeken, waarop olijftakken liggen, een drukpers, waarop een lettervorm ligt, en een wapenschild rustend op een rol en een geopend boek binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen…

Willem I Frederik, koning der…

Jean Henri Simon, 1820, historiepenning, NG-VG-1-3374-A

penning aan draagoog en draagring. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee gekroonde leeuwen boven wimpel met opschrift binnen krans van eikeloof

Opening van de spoorlijn…

Laurent Joseph Hart, 1843, historiepenning, NG-VG-1-3893

Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: drie vrouwen met wapenschilden,voorstellende Frankrijk, Belgie en Pruisen, geven elkaar hand; op achtergrond links:kathedraal van Antwerpen en gezicht op Schelde met opkomende zon, zeil- en stoom-boot; rechts: kathedraal van Keulen en trein op…

Handboogschutterij "Honos alit…

Laurent Joseph Hart, 1844, schutterspenning, NG-VG-1-3914

Voorzijde: staande voor troon, versierd met wapenschild en afbeelding van boog enpijlenbundel, kroont man een voor hem staande jongeling, die pijlenkoker over schouderen boog in handen heeft, met krans met lint eraan; op achtergrond kerkgebouw; afsnede: wapenschild, bloemenguirlande en signatuur.…

Het offer van Abraham

Pieter Coecke van Aelst (I) (omgeving van), ca. 1540, beeldhouwwerk, BK-1953-18

Op een oneffen bodem staat Abraham naar links, met gespreide benen en opgeheven rechterarm, achter Izaäk, die met de rug naar hem toe, de armen over elkaar, en met een knie op de grond gehurkt zit, en wiens geblinddoekte hoofd hij met de linkerhand naar beneden drukt. Links van Izaäk bevindt zich…

Reisaltaar

anoniem, ca. 1525 - ca. 1540, beeldhouwwerk, BK-1958-40

In gesloten toestand is het altaar van boven afgerond, geopend vertoont het een nis en in iedere vleugel een halfnis. In de nis komt de halffiguur van Christus met doornenkroon en lendendoek uit boven de rand van de graftombe. Hierover hangt een lijnwaad, dat de nissen in de voorkant van de tombe…