Toiletspiegel

Joseph-Germain Dutalis, 1828 - 1829, spiegel, BK-1994-34

De ovale spiegel van verguld zilver wordt ter weerszijden gedragen door een vrouwenfiguur met wapperende kleding. Met de ene hand houden de vrouwen de spiegel vast, met de andere een langs de onderzijde van de spiegel bevestigde bloemenslinger. De spiegel wordt bekroond door een strik. De…

Stichting van de Koninklijke…

Joseph Pierre Braemt, 1817, historiepenning, NG-VG-1-3405

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen krans van myrteloof; kantschrift

Eerste provinciale tentoonstelling…

Jean Wurden, 1857, historiepenning, NG-VG-1-4100

Voorzijde: gekroond wapenschild; daaromheen: zeis, dorsvlegel, globe, kist, waarop landkaart ligt, ploeg met korenaren, kistje, schilderspalet met penselen, boeken, voorhamer, pashoek, passer, spijker, tekening, rad, baal, vat, Mercuriusstaf, zeil van schip; afsnede; signatuur. Keerzijde: opschrift

Intocht van Leopold van…

Adrien Hippolyte Veyrat, 1831, strooipenning, NG-VG-1-3645

Koperen penning. Voorzijde: leeuwtje met vrijheidsstaf in monogram van twee letters L onder kroonbinnen kabelrand. Keerzijde: opschrift onder kroon binnen kabelrand

Wet op de spoorwegen en inwijding…

Joseph Pierre Braemt, 1835, historiepenning, NG-VG-1-3772

Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: zittende gekroonde vrouw,voorstellende de Handel, houdt in linkerhand gevulde hoorn van overvloed en in rechter-hand landkaart met daarop plaatsen, die het toekomstige spoorwegnet zal gaan verbinden;tegen haar staat wapenschild; op achtergrond:…

Opening van het Noordzeekanaal, ter…

Edouard Louis Geerts, 1876, historiepenning, NG-174-C

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met eikekrans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Engelbert Maes, voorzitter van de…

Adriaan Waterloos, 1622, historiepenning, NG-VG-1-662

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met leeuw en lam binnen omschrift

Het offer van Abraham

Pieter Coecke van Aelst (I) (omgeving van), ca. 1540, beeldhouwwerk, BK-1953-18

Op een oneffen bodem staat Abraham naar links, met gespreide benen en opgeheven rechterarm, achter Izaäk, die met de rug naar hem toe, de armen over elkaar, en met een knie op de grond gehurkt zit, en wiens geblinddoekte hoofd hij met de linkerhand naar beneden drukt. Links van Izaäk bevindt zich…

Intrede van kardinaal-infant…

Adriaan Waterloos, 1634, historiepenning, NG-VG-1-710

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: zijn gekroond wapenschild bedekt met kardinaalshoed.

Handboogschutterij "Honos alit…

Laurent Joseph Hart, 1844, schutterspenning, NG-VG-1-3914

Voorzijde: staande voor troon, versierd met wapenschild en afbeelding van boog enpijlenbundel, kroont man een voor hem staande jongeling, die pijlenkoker over schouderen boog in handen heeft, met krans met lint eraan; op achtergrond kerkgebouw; afsnede: wapenschild, bloemenguirlande en signatuur.…